ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ-ΟΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ     “Την συνέχιση και ολοκλήρωση του Οδικού Δικτύου Αεροδρόμιο – Οία στη Σαντορίνη διασφαλίζει η Περιφέρεια Με απόφαση του Περιφερειάρχη, μεταφέρεται η κατασκευή του στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020 Προς ένταξη στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2014...