48 ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ     ““Σε συνέχεια των υπ’ αρ. πρωτ. 1719/28-3-2016 και 2478/05-05-2016 προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο της παρ. 3 του άρθρου 64 του Ν. 4368/21-2-2016 και της υπ’ αρ. Α2β/ΓΠ20619/28.03.2016 απόφασης Υπουργού Υγείας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες έναρξης λειτουργίας του Γενικού...