ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Το «νησιωτικό ισοδύναμο» ως δομικό στοιχείο στον σχεδιασμό της πολιτικής μας

Κατερίνα Γιαννακά, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,

“Ο Συνταγματικά κατοχυρωμένος από τοι 2001 Θεσμός της «Νησιωτικότητας», ελάχιστα επηρέασε την πολιτική των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, με εξαίρεση την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που δρομολόγησε και υλοποίησε ειδικές πολιτικές για τα νησιά, όπως το εμβληματικό μέτρο του «μεταφορικού ισοδύναμου».

Με την ολοκληρωμένη πρόταση για το «Νησιωτικό Ισοδύναμο» στο κείμενο θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, εν όψει του Συνεδρίου και την αναμενόμενη ψήφισή τους, ο θεσμός αυτός καθίσταται δομικό στοιχείο στο σχεδιασμό της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, ώστε οι ιδιαιτερότητες των νησιών να λαμβάνονται ουσιαστικά υπόψη σε όλους τους τομείς άσκησης της κυβερνητικής πολιτικής, όπως ακριβώς επισημαίνεται στο άρθρο 101, παρ. 4 του Συντάγματος.

5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Το Όραμα μας για τη χώρα και την κοινωνία – Οι μεγάλες κατευθύνσεις.

(136) -Σε ότι αφορά στη νησιωτική πολιτική, κρίσιμη είναι η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των νησιωτών στα δημόσια αγαθά και στο κοινωνικό κράτος, το «νησιωτικό , ισοδύναμο» ως δομικό στοιχείο στον σχεδιασμό της πολιτικής μας, η προστασία και ανάδειξη των ευαίσθητων οικοσυστημάτων των νησιών και του πλούσιου πολιτισμικού τους κεφαλαίου, η δημιουργία ευκαιριών για βιώσιμη πολύπλευρη ανάπτυξη. Απαιτείται σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και δομές σε όλα τα νησιά, για την αποτελεσματική προστασία του φυσικού και δομημένου νησιωτικού περιβάλλοντος, το οποίο απειλείται από την κλιματική κρίση, την άναρχη ανάπτυξη, τις εκτός θεσμικών ορίων ανθρώπινες παρεμβάσεις και τα ισχυρά συμφέροντα. Στις προτεραιότητές μας είναι η χάραξη και υλοποίηση πολιτικών για την στήριξη και ενίσχυση του μόνιμου ενεργού πληθυσμού ειδικά στα μικρά νησιά, για την ενεργειακή αυτονομία των νησιών, για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, ο οποίος απειλείται με εξαφάνιση από τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, αλλά και το υψηλό κόστος των εφοδίων, της ενέργειας, των καυσίμων, της έλλειψης εργατικών χεριών.

(137) -Σε ό,τι αφορά την ναυτιλία, στόχος είναι η ενίσχυση της ελληνικής ναυτιλίας για την μεγιστοποίηση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων και ωφελειών, προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας, ιδιαίτερα στο πεδίο της απασχόλησης και των επενδύσεων στον ευρύτερο ναυτιλιακό κλάδο. Για να αποτελέσει η ναυτιλία μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας.

154) -Βελτίωση του δικαστικού συστήματος. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 27η θέση, δηλαδή στην τελευταία μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε. ως προς την αποτελεσματικότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης. Στη νεότερη ιστορία ουδέποτε έχει καταγραφεί μεγαλύτερη και κατ’ επανάληψη εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς και στην ανεξαρτησία των τριών εξουσιών, παραβίαση της ανεξαρτησίας των Ανεξάρτητων Αρχών, έλλειψη διαφάνειας στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία.

  Για την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών στη Δικαιοσύνη και την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της, απαιτείται ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, διάρρηξη του ομφάλιου λώρου μεταξύ της δικαστικής και της εκτελεστικής εξουσίας για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των δικαστών, προστασία του Δικαστή από παρεμβάσεις της Εκτελεστικής Εξουσίας με ενίσχυση του αυτοδιοίκητου των Δικαστηρίων, νέος προσανατολισμός στην Εθνική Σχολή Δικαστών.

  Αύξηση των εισακτέων στην ΕΣΔ, αύξηση του απαιτούμενου χρόνου άσκησης της δικηγορίας και ενίσχυση της κοινωνικής εμπειρίας με υποχρεωτικές έρευνες και άσκηση σε κοινωνικές δομές. Παράλληλα, απαιτείται αποκέντρωση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, εκσυγχρονισμός και στελέχωση των υπηρεσιών της Δικαιοσύνης στη νησιωτική χώρα. Αντί της συγχώνευσης και κατάργησης δικαστηρίων μέσω του δικαστικού χάρτη της χώρας, απαιτείται η διατήρηση των υπαρχόντων πρωτοδικείων και Εφετείων. Ενίσχυση του σώματος των δικαστικών υπαλλήλων για την αποκατάσταση της σχέσης δύο προς έναν δικαστή.

Κατερίνα Γιαννακά, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,

Αν. Συντονίστρια Τμήματος Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *