ΣΦΟΔΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ Γ. ΧΑΛΑΡΗ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΠ. ΜΙΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ “ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ”

“ΣΤΟΧΟΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ”

 

 

 

 

 

  Σε απάντηση του εγγράφου σας με ημερομηνία 25/11/2019 με αριθ. πρωτοκόλλου 174 της Ε.Σ.Θ.Π. που παρέλαβα στις 29/11/2019, έχω να σας αναφέρω τα εξής .

Ως άνθρωπος που υπηρέτησα τα κοινά στο νησί μου στην Αυτοδιοίκηση πλέον των 35 ετών αλλά και στον πρωτογενή τομέα όπως στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Οίας, εκπρόσωπος Γ.Σ. στην Ε.Σ.Θ.Π. και μέλος του Δ.Σ. της Ε.Σ.Θ.Π.

Στόχος μου ήταν η προσφορά ανιδιοτελώς ,οι πράξεις και η συμπεριφορά μου ήθελα να είναι στα πλαίσια του νόμου .Η αγωνία μου για την επιβίωση του ανθρώπου και ιδιαίτερα του αγρότη στο νησί ήταν και παραμένει στόχος μου .

Σας προτείνω να διαβάσετε πρακτικά 20 χρόνων και πλέον της Ε.Σ.Θ.Π. και του Α.Σ. Οίας ,θα σας βοηθήσουν στο μέλλον τουλάχιστον προς όφελος των πραγματικών Αγροτών και γενικά του πρωτογενή τομέα.

Συμμετείχα ενεργά στις μεγάλες αποφάσεις που πάρθηκαν για την αγορά του χώρου και την κατασκευή του νέου οινοποιείου που εσείς σήμερα απολαμβάνετε ξεχνώντας και απαξιώνοντας την μεγάλη προσπάθεια των προηγούμενων Διοικήσεων.

Σήμερα οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί παραμένουν ανενεργοί, οι Πρόεδροι και τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια χωρίς να έχουν καμία ενεργή δραστηριότητα και λειτουργία στην περιοχή τους .

Ο αριθμός των μελών εν ζωή είναι υποπολλαπλάσιος των εγγεγραμμένων διότι δεν έχουν διαγραφεί οι θανόντες ,οι μερίδες και οι αγροί είναι πολλές φορές σε διαφορετικούς ανθρώπους μετά από πωλήσεις και μεταβιβάσεις που επαναλαμβάνονται συχνά.

Οι εν ενεργεία και κατ’ επάγγελμα Αγρότες έχουν απομακρυνθεί από τους συνεταιρισμούς και την Ε.Σ.Θ.Π. και τα προϊόντα τους τα παραδίδουν σε ιδιωτικά Οινοποιεία.

Η Ένωση δεν πρωταγωνιστεί στην παραλαβή και προώθηση των προϊόντων από τους αγρότες διότι η βαρύτητα που έχει δοθεί από την Διοίκηση και εσάς δεν είναι η πρόσληψη Γεωπόνων για να βοηθήσουν τον πραγματικό Αγρότη ,αλλά η πρόσληψη Σερβιτόρων στο Κατάστημα-Καφέ ,ιδιοκτησία της Ένωσης.

Ποτέ μέχρι σήμερα δεν στοχεύσατε να ενεργοποιήσετε τους νέους για να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα γι’ αυτό και όπως αναφέρετε επανειλημμένα οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και η Ένωση θα πρέπει να είναι αναγκαστικού σκοπού, ώστε να συμμετέχουν και οι μικροπαραγωγοί για την βελτίωση και συμπλήρωση του οικονομικού τους εισοδήματος .

Η προσπάθεια μου και η θέση μου να γίνουν οι Συνεταιρισμοί χώροι πρώτα για τους καθ’ εαυτόν Αγρότες , απέτυχε αφού εσείς έχετε καταφέρει με τις εικονικές Γενικές Συνελεύσεις στους Συνεταιρισμούς , να πείσετε το Υπουργείο ότι αποφασίστηκε η μετατροπή και συνέχιση τους σε αναγκαστικού σκοπού με την συμμετοχή των ίδιων των αγροτών ,άρα οι άνθρωποι που θα συμμετέχουν στις Διοικήσεις τους ,μπορεί να μην είναι κανένας πραγματικός αγρότης .

Αυτά τα ανέφερα επανειλημμένα και σε εσάς και στον εκπρόσωπο του Α.Σ. Οίας ,κ. Συρίγο Ελευθέριο και διαφώνησα με την διαδικασία που ακολουθήθηκε στη εικονική Γ.Σ. του Συνεταιρισμού Οίας και δεν συμμετείχα ,δηλώνοντας έτσι την άρνηση και την αντίθεση μου .Ποτέ δεν ενημερώθηκαν οι Αγρότες σωστά και αναλυτικά, τι θα σημαίνει η μετατροπή των Α.Σ. με την εφαρμογή του νόμου 4384/2016.Μεθοδευμένα βέβαια αυτό το ξεπεράσατε με Γ.Σ. των Συνεταιρισμών στα όρια της νομιμότητας κατά την κρίση σας .

Ποιοι Α.Σ. συνήλθαν με τα 2/3 των εγγεγραμμένων μελών τους ή το 50%,για να αποφασίσουν για ένα τόσο σημαντικό θέμα;

Στον δικό μας Συνεταιρισμό τουλάχιστον δεν έγινε ποτέ με αποτέλεσμα να συνεχίσουμε να έχουμε Συνεταιρισμούς σφραγίδες και όλες τις αρμοδιότητες τους να τις εκτελεί η Ε.Σ.Θ.Π. με Δ.Σ. που τα μέλη δεν είναι κανένας κατ’ επάγγελμα Αγρότης.

Η αγωνιώδης προσπάθεια σας και κάποιων ακόμα υπαλλήλων να εκλεγούν συγγενικά πρόσωπα ,άνθρωποι που να υπακούν σε αυτή την λογική ,ήταν και παραμένει οφθαλμοφανής και προκλητική .

Η προσπάθεια που κάναμε όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οίας τα 8 χρόνια να σας πείσουμε ότι εμείς θέλαμε να ενεργούμε και να αποφασίζουμε στα πλαίσια του νόμου ,εσείς δυστυχώς στην ανωτέρω επιστολή σας το αναφέρετε ως ανυπακοή. Σας προκαλώ να αναφέρετε ποιος και πότε με ενόχλησε ή με προσκάλεσε από την Ε.Σ.Θ.Π. να συνεργαστούμε.

Εσείς προσωπικά ποτέ ,ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Σ.Θ.Π. ποτέ.

Ως μέλος της Γ.Σ. της Ένωσης και Πρόεδρος του Α.Σ. Οίας , ζήτησα να ενημερωθώ για την σύμβαση που υπεγράφη με την εταιρεία Τσάνταλη και κρίθηκε ότι εγώ είμαι εχθρός της Ε.Σ.Θ.Π. και επικίνδυνος που θα την δημοσιοποιούσα σε τρίτους με κίνδυνο ζημία της Ε.Σ.Θ.Π. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν την έλαβα ποτέ παρά την έγγραφη αίτηση μου .

Επειδή προσπαθείτε να μεταφέρετε τις ευθύνες και τις παρατυπίες που έχετε διαπράξει σε άλλους και θέλετε μάλλον να συνεχίσετε , σας αναφέρω ότι ο Νόμος 359/1947 ,Άρθρο 2 παρ.9,αναφέρει επί λέξη στους σκοπούς της Ένωσης ότι φροντίζει δια την καλή λειτουργεία των εις αυτήν υπαγομένων συνεταιρισμών δια θέτουσα κατάλληλόν προσωπικό δια την τήρηση των βιβλίων των “.Δεν αναφέρει αυτά που εσείς για λόγους εντυπώσεων γράφετε στο έγγραφο σας προκειμένου να με ενοχοποιήσετε.

Το βιβλίο των πρακτικών το είχατε στις εγκαταστάσεις της Ε.Σ.Θ.Π. και μάλιστα υπεύθυνη ήταν η κ. Αϊβαλιώτη ,σύζυγος σας. Ούτε εγώ ,ούτε κανένα μέλος του Δ.Σ. δεν το είδαμε από τις 3/10/2016,όπου συνεδριάσαμε και υπογράψαμε το πρακτικό 541 έως τις 5/11/2018 που συνεδριάσαμε ξανά και υπογράψαμε το πρακτικό 549. Οποιαδήποτε άλλη απόφαση όπως 542,543,544,545 ,546,547,548 δεν συνεδριάσαμε και δεν πήραμε τις αποφάσεις που έχουν γραφτεί στο βιβλίο πρακτικών που περιέχουν την τροποποίηση του καταστατικού, εγγραφής νέων μελών ,αναλήψεις χρημάτων από τον λογαριασμό του Α.Σ. Οίας κ.λπ. Ποτέ δεν ενημερώθηκα για τις ανωτέρω αποφάσεις για ‘αυτό δεν υπάρχουν υπογραφές των μελών του Δ.Σ. Εσείς βέβαια ,δυστυχώς τις ονομάζετε τυπικές αποφάσεις.

Και ερωτώ ,ποιος έδωσε εντολή για ανάληψη χρημάτων και εγγραφές νέων μέλλων αφού εσείς κατά δήλωση σας φυλάτε καλά τα βιβλία του Α.Σ. Οίας;

Ακόμα και οι τυπικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από τα Δ.Σ. των συνεταιρισμών και όχι από εσάς και να καταγράφονται στα βιβλία των πρακτικών σαν αποφασίσεις των Δ.Σ.

Κλείνοντας, σας υπενθυμίζω ότι το βιβλίο των πρακτικών μου το δώσατε εσείς ενώπιον του κ. Συρίγου Ελευθερίου στις 22/10/2019 και ώρα 7:30μ.μ. στα γραφεία της Ένωσης, ημέρα που είχατε καλέσει όλους τους Προέδρους των Α.Σ. για την έναρξη διαδικασίας των εκλογών τους.

Αν εσείς θεωρείτε τυπικές τις αποφάσεις που δεν έχουμε συνεδριάσει και δεν έχουμε λάβει γνώση ,αποδεικνύεται περίτρανα ότι μας θέλετε άβουλους κα μόνο για μια τυπική υπογραφή .

ΟΧΙ κ. Δημόπουλε δεν θα σας κάνουμε την χάρη .

Άβουλος δεν υπήρξα ποτέ, ήθελα και θέλω να είμαι ενεργός πολίτης και την υπογραφή μου να την βάζω όταν κι όπου πρέπει, όχι κατ’ εντολή.

Μάλλον έχετε μείνει σε κάποια χρόνια που αυτές οι λογικές και πρακτικές είχαν πέραση .

Όσο για την παράδοση του βιβλίου των πρακτικών θα το παραδώσω όπως προβλέπει η νομοθεσία στην νεοεκλεγείσα Πρόεδρο , που άλλωστε είναι της απολύτου επιρροής και εμπιστοσύνη σας , εγγράφως ,από εκλεγμένο σε εκλεγμένο.

Ελπίζω μετά την επιστολή μου ,ότι θα προσπαθήσετε για το καλύτερο των Αγροτών της Σαντορίνης και της Θηρασιάς και όχι των ανθρώπων που θέλετε να συμπληρώνουν το εισόδημα τους.

Εύχομαι ότι οι υπηρεσίες που κοινοποιείται η επιστολή μου θα πράξουν τα δέοντα που ο νόμος ορίζει για την καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία των Α.Σ. και της Ε.Σ.Θ.Π. προς όφελος των Αγροτών και της χώρας μας.

Γεώργιος Αντ. Χάλαρης

Πρώην Πρόεδρος

Αγροτικού Συνεταιρισμού Οίας”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *