ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ                 Ο Δήμος Θήρας ενημερώνει τους εκλογείς κατοίκους εξωτερικού, εκλογείς άνω των 70 ετών και εκλογείς που θα βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χλμ από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν ότι μπορούν να τους...