ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ