ΑΡΘΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ: Σκιαδαρέσης

“ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ”

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΡΑΣ