ΑΡΘΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ: εκμίσθωση

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΗΡΑ       “ Ο Δήμος Θήρας σας ενημερώνει για τη δημοσίευση διακήρυξης με ΑΔΑ: 6Β8ΨΗ-ΘΤΦ σχετικά με την επανάληψη δημόσιας πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού…

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΜΥ         “Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτές προσφορές σχετικά με την Εκμίσθωση του Κυλικείου…

ΣΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΓΕΩΘΗΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ     “Υποβολή αιτήσεων μίσθωσης κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θήρας (εκτός της Κόκκινης Παραλίας Ακρωτηρίου). Η Πρόεδρος…

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ

ΣΤΑ 200 ΕΥΡΩ Η ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ-15 ΜΑΡΤΙΟΥ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ