ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΙΓΟΥΝ

ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ “ΜΑΓΙΚΗ” ΣΔΙΤ;.          Η ανακοίνωση από τη διοίκηση του νοσοκομείου Θήρας φυσιολογικά έπρεπε να έχει προκαλέσει μία πολύ μεγάλη αναστάτωση στο νησί. Αντί για αυτό;  Σιωπή. Άκρα σιωπή.   Το γεγονός ή μάλλον ένα από τα γεγονότα: Ο μοναδικός αναισθησιολόγος φυσιολογικά θέλει να...