ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΜΠΕΛΛΩΝΕΙΟ: “ΚΛΕΨΥΔΡΑ ΖΩΗΣ”

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΑΜΙ ΓΕΚΓΤΣΙΑΝ