ΞΕΝΩΝΕΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΕKT

ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ “Δημοσίευση προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, για την λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δύο ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020, έργων που αφορούν στην προώθηση...