ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ, ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ

ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 
ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΣ«Θηραϊκή Πολιτεία»

Σορώτος Ιωάννης 171 σταυροί προτίμησης Πρόεδρος
Λιγνός Ελευθέριος 53 σταυροί προτίμησης
Δαμίγου Μαρία 23 σταυροί προτίμησης