ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ, ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ

ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

http://www.instantstreetview.com/

http://www.instantstreetview.com/

«Θηραϊκή Πολιτεία»

Σαλίβερος Παρασκευάς 45 σταυροί προτίμησης Πρόεδρος
Ρούσσος Παναγιώτης 53 σταυροί προτίμησης

«Σαντορίνη Ενωτική Πορεία»
Ρούσσος Γεώργιος 18 σταυροί προτίμησης