ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ο Φ. ΦΟΡΤΩΜΑΣ

Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΥΨΗΛΟ ΠΟΣΤΟ

 

fortomas“Ορίστηκαν από τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ, Σάκη Ιωαννίδη, οι Τομεάρχες του Πολιτικού Συμβουλίου της οργάνωσης. Ανάμεσα τους και ο Κυκλαδίτης Φίλιππος Φόρτωμας, ο οποίος και ανέλαβε τον Τομέα Ναυτιλίας  Νησιωτικής Πολιτικής. Η ηγεσία της γαλάζιας νεολαίας ανακοίνωσε το ανανεωμένο Πολιτικό Συμβούλιο της οργάνωσης, το οποίο αποτελείται απόξεχωριστούς Τομείς Πολιτικής Ευθύνης. Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίουείναι ο συντονισμός της διαδικασίας παραγωγής πολιτικής και η διαμόρφωση πολιτικών προτάσεων. Σκοπός του οργάνου είναι να ενισχύσει την εξωστρέφεια και την αποτελεσματικότητα της οργάνωσης καθώς και την εξειδίκευσή της στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία”.