ΤΟ ΚΚΕ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΟΙΟΥ

«ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΩΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ»

 

 

AERODR_κινητοποιηση6-3-2014Η ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων είναι αποτέλεσμα μακρόχρονης προσπάθειας των ελληνικών κυβερνήσεων της τελευταίας δεκαετίας, να παραδώσουν στα µονοπώλια (ελληνικά και ξένα) τις δηµόσιες υποδοµές και  το δηµόσιο πλούτο. Λειτούργησαν µέχρι σήµερα ως µεσάζοντες, φέρνοντας σ’ επαφή ελληνικούς επιχειρηµατικούς οµίλους µε εκπροσώπους άλλων κρατών, που προωθούσαν τα επενδυτικά σχέδια δικών τους ισχυρών µονοπωλίων, ώστε να επιτευχθεί η παράδοση των περιφερειακών αεροδροµίων σε κοινοπραξίες ελληνικών και ξένων συµφερόντων.

 

Τα πάντα στα χέρια των ιδιωτών. Αυτή είναι η γραµµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ακολουθούν και οι ελληνικές δεξιές, κεντρώες ή «αριστερές» κυβερνήσεις. Ο σηµερινός πρωθυπουργός διαφήµιζε τα “αµοιβαία οφέλη” από τις ιδιωτικοποιήσεις του δηµόσιου πλούτου (ανάµεσά τους και τα αεροδρόµια και τα λιµάνια) κατά τις επισκέψεις του στο εξωτερικό (Κίνα, Κατάρ), συνοδευόµενος από Έλληνες επιχειρηµατίες. Η επίσκεψη του Φρ. Ολάντ που συνοδευόταν από γάλλους επενδυτές εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια. Κοινός σκοπός η ενίσχυση των κερδών των µονοπωλιακών οµίλων. Τα λαϊκά και εθνικά συµφέροντα µπαίνουν στην άκρη.

 

Η ιδιωτικοποίηση των 14 περιφερειακών αεροδροµίων του Αιγαίου εγκυµονεί κινδύνους για την ασφάλεια της χώρας, σε µια τόσο ευαίσθητη περιοχή, όπου κορυφώνονται το τελευταίο διάστηµα οι ανταγωνισµοί για τον έλεγχο των κοιτασµάτων και των δρόµων µεταφοράς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ανάµεσα στα ιµπεριαλιστικά κράτη και τους συµµάχους τους (ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ρωσία, Τουρκία κλπ).

 

Η λειτουργία των αεροδροµίων και του αεροδροµίου της Σαντορίνης θα οδηγήσει στην αύξηση του εισιτηρίου στο όνοµα των «αναγκαίων» βελτιώσεων που πρέπει να γίνουν. Ο επιβάτης θα πληρώσει το κόστος. Τα διόδια των εθνικών οδών δίνουν τη δοκιµασµένη συνταγή : πρώτα πληρώνεις και µετά – και αν – θα γίνει ο δρόµος. Για τα δικαιώµατα των εργαζοµένων στα αεροδρόµια ούτε συζήτηση. Όσα έχουν αποµείνει από τις «µεταρρυθµίσεις» της κυβέρνησης θα εξαφανιστούν µε τις ατοµικές συµβάσεις.

 

 Απαιτούµε από την κυβέρνηση:

  • Να ανακαλέσει όλες τις σχετικές αποφάσεις, δικές της ή προηγούµενων κυβερνήσεων για την πώληση του αεροδροµίου της Σαντορίνης.
  • Να ακυρώσει κάθε συµφωνία που παραδίδει τη δηµόσια περιουσία στους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους.
  • Να παραµείνει το αεροδρόµιο της Σαντορίνης στην ιδιοκτησία και τον έλεγχο του ελληνικού ∆ηµοσίου.
  • Να προχωρήσει άµεσα σχεδιασµός για τη βελτίωσή του και την ανάπτυξή του ώστε να καλύπτονται οι αυξανόµενες οικονοµικές και κοινωνικές ανάγκες του πληθυσµού της Σαντορίνης και της ευρύτερης περιοχής.
  • Οι εργαζόµενοι και οι κάτοικοι του νησιού και όλων των νησιών που έχουν αεροδρόµια, έχουν κάθε συµφέρον να παραµείνουν δηµόσια περιουσία, παλεύοντας στην προοπτική τα αεροδρόµια και όλες οι υποδοµές της χώρας να γίνουν λαϊκή ιδιοκτησία.

 

Η κοµµατική Οργάνωση του ΚΚΕ στη Σαντορίνη