ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΑΤΜ ΝΕΡΟΥ;

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΑΤΜ ΝΕΡΟΥ;

 

 

Αυτόματη ανάληψη...νερού

Αυτόματη ανάληψη…νερού

Ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ, για τις μίνι αφαλατώσεις και τα ΑΤΜ νερού δημοσίευσε η ιστοσελίδα www.naxosnews.gr. Επειδή η διαχειρίστρια της σελίδας Δανάη Μαύρου διακρίνεται πάντα για την ενδελεχή έρευνα και την επίμονη και απόλυτα πιστή τεκμηρίωση των γραπτών της, το αναδημοσιεύουμε χωρίς κανένα σχόλιο, ελπίζοντας πως οι αρμόδιοι φορείς και όσοι υιοθέτησαν αυτή τη λύση, θα δώσουν κάποιες απαντήσεις.

 

 

 

“Μηχανήματα πώλησης πόσιμου νερού… παντού!

 

Δημοσίευση: 03.12.2013, 17:09
Τελευταία Ενημέρωση: 03.12.2013, 20:19

Μηχανήματα πώλησης πόσιμου νερού με αντίτιμο 0,05 λεπτά το λίτρο (1 ευρώ τα 20 lt) έχουν εγκατασταθεί σε νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με σκοπό να αγοράζουν πολύ φθηνά νερό οι πολίτες. Στη Νάξο, πρόσφατα εγκατέστησαν τρία τέτοια μηχανήματα, και τα τρία σε σημεία της Χώρας, ενώ πριν λίγο καιρό από ένα μηχάνημα εγκαταστάθηκε σε Δονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσι και Σχοινούσα. Δεν έλειψαν όμως από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας τα προβλήματα, ενώ ερωτήματα ανακύπτουν για τον τρόπο παραλαβής των μηχανημάτων, αλλά και για ζητήματα άμεσα συνδεδεμένα με την ανυπαρξία ειδικευμένου προσωπικού σε μικρά νησιά…

 

Τα μηχανήματα στη Νάξο τοποθετήθηκαν στον Άγ.Γεώργιο, στις Εργατικές Κατοικίες και πλησίον του Γ΄Δημοτικού Σχολείου

 

Συνολικά σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα εγκαταστάθηκαν από δυο εταιρείες – αναδόχους 55 μηχανήματα, συνολικού κόστους μεγαλύτερου του 1 εκ. ευρώ με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και από πόρους του Ελληνικού Δημοσίου.

Όσον αφορά τη Νάξο, ερωτήματα δημιουργεί η τοποθέτηση και των τριών μηχανημάτων στην πόλη της Νάξου, όπου λειτουργούν βρύσες πόσιμου νερού δωρεάν.

Βέβαια, τα μηχανήματα, υπόσχονται επεξεργασία του νερού του δημοτικού δικτύου προφανώς για ακόμη καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα, όμως δεν μπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός, ότι έστω και με μικρό αντίτιμο, εισάγεται ένας ακόμη εισπρακτικός μηχανισμός του δήμου.

Μάλιστα, η τοποθέτηση και των τριών μηχανημάτων στην πόλη της Νάξου, όπου διαμένει μόνιμα η συντριπτική πλειοψηφία των μόνιμων κατοίκων, ενώ εποχικά ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται σημαντικά, ενισχύει ακόμη περισσότερο ότι με δέλεαρ το φθηνό αντίτιμο επιτυγχάνεται ευκολότερα η είσπραξη επιπλέον εσόδων, αφού πρόκειται για το βασικό και αναγκαίο για τον καθένα αγαθό, το νερό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση, πρόκειται για μηχάνημα-μονάδα (σύστημα) επεξεργασίας νερού των δημοτικών δικτύων ύδρευσης και βελτίωσής του σε πόσιμο, με τη διαδικασία της Αντίστροφης Όσμωσης (R.O.), δυναμικότητας 6.000 λίτρων ημερησίως, πλήρως εγκατεστημένη και συνδεδεμένη με κάθε δίκτυο, σε κατάσταση άριστης λειτουργίας, εντός προκατασκευασμένου οικίσκου.

Οι εταιρείες (ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και ΤΕΜΑΚ Α.Ε. που ήταν οι ανάδοχοι των δυο σχετικών διαγωνισμών), οφείλουν να παρέχουν εγγύηση καλής λειτουργίας για χρονικό διάστημα 24 μηνών μετά το Μερικό Οριστικό Πρωτόκολλο Παραλαβής της τελευταίας μονάδας που θα εγκατασταθεί (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας), σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, την προσφορά τους και τις ισχύουσες διατάξεις.

Μέσα στο χρονικό διάστημα, που ορίζεται από τη σύμβαση η εταιρεία-ανάδοχος θα πρέπει να έχει προσκομίσει, παραδώσει προσωρινά, εγκαταστήσει πλήρως και συνδέσει με τα δίκτυα, ελέγξει, λειτουργήσει, αναλύσει το παραγόμενο νερό σε διαπιστευμένα εργαστήρια και παραδώσει οριστικά όλες τις υπό προμήθεια Μονάδες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική Διακήρυξη.

Οι παραλαβές των Μονάδων (προσωρινές και οριστικές) θα γίνουν από επιτροπές παραλαβής που θα συγκροτηθούν από υπαλλήλους της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου ως Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 26: «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης», του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α), στους τόπους εγκατάστασής τους, μετά από πρακτική εξέταση και δοκιμασία δύο ημερών (περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας) και εξέταση του παραγομένου νερού από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή διαπιστευμένο εργαστήριο.

Τα προβλήματα

Προβλήματα, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του Naxos News, παρουσιάστηκαν από τις πρώτες ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων σε διάφορα νησιά, μεταξύ των οποίων είναι νησιά των Μικρών Κυκλάδων.

Μάλιστα, χρειάστηκε να γίνει και αντικατάσταση στοιχείων εξοπλισμού του μηχανήματος.

Παράλληλα, στα μικρά νησιά, όπου δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, η εκπαίδευση που οφείλει η εταιρεία να κάνει για τη χρήση και λειτουργία των μηχανημάτων έγινε είτε σε εκλεγμένους της τοπικής αυτοδιοίκησης είτε σε άτομα που έχουν σχετική εμπειρική γνώση, χωρίς όμως αυτά τα άτομα να δεσμεύονται με σχέση εργασίας με τον οικείο δήμο ώστε να διασφαλίζεται είτε ο συχνός έλεγχος καλής λειτουργίας των μηχανημάτων είτε η απαραίτητη συντήρηση και η έγκαιρη αλλαγή στοιχείων μηχανισμού, όπως είναι τα φίλτρα, που απαιτείται η περιοδική αντικατάστασή τους ανά εξάμηνο.

Ακόμη, σημαντικό, είναι το θέμα που προφανώς ανακύπτει, σχετικά με τον απαιτούμενο καθημερινό έλεγχο της ποιότητας του νερού που δίνει το κάθε μηχάνημα και την καθημερινή καταγραφή των δεικτών, που αποτελεί και προϋπόθεση ισχύος της εγγύησης.

Επίσης, ιδιαίτερα λόγω του ότι πρόκειται για μονάδες επεξεργασίας νερού, τίθεται το ερώτημα με ποιον τρόπο γίνεται ή έγινε η παραλαβή των Μονάδων στα μικρά νησιά από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής που συγκροτούνται από υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής που είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Γίνεται κατανοητό, ότι υπό αυτές τις συνθήκες, είναι πολύ πιθανό τα μηχανήματα να μην έχουν την προσδοκώμενη ωφέλεια για την αναμενόμενη χρονική περίοδο “ζωής” που σύμφωνα με τις προδιαγραφές δίνεται.

Το κάθε μηχάνημα κόστισε 19.000 ευρώ με το ΦΠΑ (16%)”.