ΘΕΑΤΡΟ: ΠΗΤΕΡ ΠΑΝ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ

ΠΗΤΕΡ ΠΑΝΘΕΑΤΡΟ: ΠΗΤΕΡ ΠΑΝ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ

 Μια ακόμα γόνιμη θεατρική χρονιά, κλείνει το Θεατρικό Εργαστήρι Σαντορίνης, της κ. Στέλλας Καραμπεροπούλου και το γιορτάζει με την παράσταση ενός πασίγνωστου έργου. Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή 12-13-14 Ιουλίου θα δοθεί η παράσταση “ΠΗΤΕΡ ΠΑΝ” ΣΤΟ ΘΟΛΟ του Οινοποιείου Μπουτάρη στις 21:00!!!
Συμμετέχουν οι παιδική , εφηβική και τμήμα της ομάδας ενηλίκων του Θ.Ε.Σ.