ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

 

 

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Θήρας κ. Γιώργος δαρζέντας

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Θήρας κ. Γιώργος δαρζέντας

«Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με υπ’ αριθ. 51/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Θήρας, δόθηκε παράταση έως την 11η Απριλίου, ημέρα Παρασκευή, για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μόνο για νέες επιχειρήσεις.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν εγκαίρως στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτησή τους, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εντός των λιμενικών ζωνών πριν από την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Θήρας»