ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΦΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΣΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΕΕ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ «Από τον Δήμο Θήρας ανακοινώνεται η ένταξη της Ενεργειακής Αναβάθμισης των σχολικών συγκροτημάτων του Γυμνασίου Εμπορείου και του Γυμνασίου Φηρών στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», έργο ύψους 343.698,92 ευρώ.

Οι εργασίες αναβάθμισης προβλέπουν μεταξύ άλλων την αντικατάσταση όλων των εξωτερικών ανοιγμάτων των κτηρίων (πόρτες και κουφώματα) την θερμομόνωση των οροφών, την εγκατάσταση συστημάτων αερισμού, την εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού στο κεντρικό σύστημα θέρμανσης των κτιρίων και την εγκατάσταση των λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν με το κλείσιμο των σχολείων για την θερινή περίοδο, οι συνθήκες μάθησης για τα παιδιά μας θα αναβαθμιστούν κατά πολύ.

Είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος Θήρας εντάσσει έργο στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ». Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» κατά 70% και κατά 30% από ιδίους πόρους».