ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΑΜΑΡΙΟΥ

ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΜΑΡΙΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3852/2010) σας καλούμε την 4η Οκτωβρίου 2014 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 17:00π.μ να προσέλθετε στα νέα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Επισκοπής Γωνιάς (Καμάρι) Θήρας, στο (Ιατρείο) με τα κατωτέρω θέματα συζήτησης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΤΖΟΥΡΝΙΔΙΑ» ΣΤΗΝ Ι.Μ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
3. ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ
4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ
5. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΣ ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ
6. ΚΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ