ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Σ ΚΑΜΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ (ΚΑΜΑΡΙ)

 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΜΑΡΙ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3852/2010) σας καλούμε την 8η Νοεμβρίου 2014 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 17:00μ.μ να προσέλθετε στα νέα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Επισκοπής Γωνιάς (Καμάρι) Θήρας, στο (Ιατρείο) με τα κατωτέρω θέματα συζήτησης ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

2. ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ 2014 – 2015

3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΣ ΕΜΜ.ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ

4. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

6. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΒΛΩΝ (ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ)

7. ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΩΝ8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

9. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΒΛΟΥΣ10. ΑΓΟΡΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

11. ΑΓΟΡΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΠΑΓΚΑΚΙΑ

12. ΑΓΟΡΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕ ΧΑΡΤΗ Τ