ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

 

 

Μεγάλη λίστα θεμάτων στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Μεγάλη λίστα θεμάτων στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Με 49 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας. Το πιο σημαντικό θέμα είναι η προγραμματική σύμβαση με το αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την κατάσταση που επικρατεί στην Κόκκινη Παραλία. Επίσης, το σώμα πρόκειται να εγκρίνει ένα μεγάλο ποσό για να αποκατασταθούν τα παραδοσιακά σκαλοπάτια στη Θηρασία, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνέχιση της δουλειάς που γίνεται με τα αδέσποτα ζώα. Η συνεδρίαση θα στις 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Αθλητικού Οργανισμού Σαντορίνης (ΔΑΠΠΟΣ) .

 

1. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ #499,38# € ΣΤΗΝ κ. ΡΟΥΣΣΟΥ ΝΕΦΕΛΗ.
2. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ #90,00#€ ΣΤΟΝ κ. SINANAJ LAVDIJE.
3. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΔΤ, ΔΦ ΚΑΙ ΤΑΠ, ΠΟΣΟΥ #2.788,06 # €, ΤΗΣ «LA PERLA VILLAS A.E.»

(Η ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 12622/27-08-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ).

4. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΔΤ, ΔΦ ΚΑΙ ΤΑΠ, ΠΟΣΟΥ #4.278,87# €, ΤΗΣ «ΝΕΣΤΩΡ ΑΕ»

(Η ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 9903/19-02-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ).

5. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΔΤ, ΔΦ ΚΑΙ ΤΑΠ, ΠΟΣΟΥ #958,69# €, ΤΗΣ «ΝΕΣΤΩΡ ΑΕ»

(Η ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 10954/19-02-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ).

6. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΔΤ, ΔΦ ΚΑΙ ΤΑΠ, ΠΟΣΟΥ #1.437,99# €, ΤΗΣ «ΝΕΣΤΩΡ ΑΕ»

(Η ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 10950/19-02-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ).

7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.
8. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.
9. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ.
10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΖΩΟΦΙΛΩΝ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.
11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 110/2013 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013».
12. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙ ΑΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
13. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ».
14. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ : « EΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ».
15. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΗΡΩΝ».
16. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟ».
17. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΗΡΑΣ 2012-2013».
18. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ –ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 2012-2013».
19. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ».
20. EΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΝΤΟΧΩΡΙ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΞΩ ΓΥΑΛΟ».
21. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ PARKING ΣΤΟ ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΒΟΘΩΝΑ.

22. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΜΜΟΥΔΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ».
23. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΟΙΑΣ».
24. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΛΠ).
25. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ».
26. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 25/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ , ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ».
27. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #118.876,80# €-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
28. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟ », ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #9.348,60# €-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
29. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΟΡΦΟΥ-ΜΑΝΩΛΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #91.788,98 # €-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
30. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Wind.
31. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΩΝ :

ΓΑΡΟΥΦΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ #201,18# € ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ.

32. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.
33. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ –ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (internet) ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ κ.τ.όμ.) , ΤΟΥ κ. ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.
34. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ -ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 50 κ.ε.- ΤΟΥ κ. ΖΕΡΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.
35. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ #998,00# € ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΩΝ 2013 ΚΑΙ 2014 ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΘΗΡΑΪΚΑ ΝΕΑ».
36. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014.
37. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014.
38. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 26/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.
39. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ»-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
40. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ :

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ.

41. ΕΓΚΡΙΣΗ «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.
42. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.
43. ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΔΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟ.
44. ΕΙΣΗΓΗΣΗ –ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Μ.& Θ.ΛΙΓΝΟΣ ΟΕ».
45. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ #3.500# € ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013.
46. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΤΕΧΝΟΥ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΕΛΛΑΣ ΜΑΚΡΗ-ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ #1.500# €.
47. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΟ «ΑΛΩΝΑΚΙ» ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
48. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΘΗΡΑΣ.
49. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΘΗΡΑΣ.