ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ  ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΕΗ

 

 

Αντισταθμιστικά ωφέλη για το μπλακ-αουτ, από τη ΔΕΗ

Αντισταθμιστικά ωφέλη για το μπλακ-αουτ, από τη ΔΕΗ

Ένα ακόμα αντιπλημμυρικό έργο, έχει εντάξει ο Δήμος Θήρας στο πρόγραμμα των αντισταθμιστικών επενδύσεων της ΔΕΗ για το τετραήμερο μπλακ- άουτ της 13ης Αυγούστου. Μετά τον Καρτεράδο, στο ίδιο πρόγραμμα εντάχθηκε η Μεσαριά στην πλευρά του αεροδρομίου και του κεντρικού δρόμου προς το Καμάρι. Ένα επίσης σημαντικό –και σωστό- έργο που η Δημοτική Αρχή πρότεινε και η ΔΕΗ αποδέχθηκε, είναι η διαμόρφωση του γηπέδου του Πανθηραϊκού, που εφόσον ολοκληρωθεί θα αποτελέσει σοβαρό απόκτημα για τη νεολαία του νησιού. Πρέπει όμως εκτός από το κύριο έργο –προηγμένης τεχνολογίας τάπητας, εγκαταστάσεις αποδυτηρίων και γραφείων- να υπάρξει μέριμνα και για τη δημιουργία επαρκούς χώρου στάθμευσης. Ήδη το σύγχρονο γήπεδο της Θύελλας Καμαρίου, αντιμετωπίζει προβλήματα, παρά το γεγονός πως οι ελεύθεροι χώροι στην περιοχή (του), είναι αρκετοί.

 

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως η ΔΕΗ, δεν απέφυγε το νέο ολιγόλεπτο μπλακ-άουτ, καθώς την Πέμπτη, τέθηκαν –σύμφωνα με πληροφορίες του santonews- δύο από τα  υπαίθρια ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη εκτός λειτουργίας. Ευτυχώς επανήλθαν σε σύντομο χρόνο, αλλά το ζήτημα παραμένει, όπως επίσης και το χρόνιο πρόβλημα της επαρκούς συντήρησης του δικτύου που λόγω της ανεπάρκειας προσωπικού, βρίσκεται σε διαρκή επισφάλεια.

 

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

 

 

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:  «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕΣΑΡΙΑΣ (ΚΑΒΑ ΦΟΥΣΤΕΡΗ)»

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 235.480,00 € (Με Αναθεώρηση & Φ.Π.Α),και  αποτελείται από τις παρακάτω κατηγορίες εργασιών:

Χωματουργικά με προϋπολογισμό 28.378,90€

Τεχνικά Έργα με προϋπολογισμό 104.699,30 €

Σωληνώσεις με προϋπολογισμό 1.724,40€

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Θήρας μέχρι και τις 05.12.2013.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10.12.2013 και ώρα λήξης προσφορών ορίζεται  η 10:00π.μ.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι ύψους 3.968,58 €. Δεν δίδεται προκαταβολή. Η  πληρωμή θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την περαίωση επιμέρους εργασιών και η  χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από τη ΔΕΗ Α.Ε.

Πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 22863-60164, FAX 22860-28886,