ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΕΑΣ

“Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΑ ΣΥΝΔΡΑΜΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΔΗΜΩΝ”

 

ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΟ Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, κ. Γεώργιος Λεονταρίτης, πραγματοποίησε συνάντηση στο Γραφείο του με το Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Κέας, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου και κ. Γεώργιο Πατητή αντίστοιχα. Ο κ. Λεονταρίτης είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί τους για τα θέματα της οργάνωσης του Δήμου της Κέας και για προβλήματα που απασχολούν το νησί. Από την πλευρά του ο κ. Δήμαρχος ζήτησε τη συνδρομή της Περιφέρειας και κυρίως των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, οι οποίες τόνισε ότι θα πρέπει να συνδράμουν το έργο του Δήμου λόγω της ελλιπούς στελέχωσης της αντίστοιχης Δημοτικής Υπηρεσίας. Από την πλευρά του ο κ. Λεονταρίτης δεσμεύτηκε ότι όλες οι Περιφερειακές Υπηρεσίες θα συνδράμουν πάντοτε το έργο των μικρών Δήμων των Κυκλάδων στο μέτρο του δυνατού και εξήρε την προσπάθεια που καταβάλει η νέα Δημοτική Αρχή για την ανασυγκρότηση του Δήμου, αλλά και για τις πρωτοβουλίες της προκειμένου το νησί να αναπτυχθεί σε όλους τους τομείς.