ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΟ

λειβαδαρου_παπαδόπουλοςΤΕΘΗΚΑΝ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

” Συνάντηση με την Έπαρχο Θήρας κ. Θεώνη Λειβαδάρου

 

Η Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. εδώ και δύο δεκαετίες δίνει τον αγώναγια τη βελτίωση και αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την ταυτόχρονηενίσχυση του ρόλου του εκπαιδευτικού στη σχολική τάξη. Ωστόσο το έργο των αρμόδιων φορέων είναι πολύ σημαντικό για το εκπαιδευτικό σύστημα καιειδικότερα για το έργο που επιτελούν οι εκπαιδευτικοί στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία της χώρας.Στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε την παρεχόμενη εκπαίδευση, ζητήσαμε τηδική βοήθεια της Επάρχου Θήρας κ. Θεώνης Λειβαδάρου στους παρακάτω τομείς:

Λήψη μέτρων για την αύξηση πόρων για την παιδεία

Κατασκευή σύγχρονων κτιρίων με τους απαραίτητους χώρους και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή

Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής για τα ειδικά σχολεία και τα τμήματαένταξη

Παροχή σύγχρονου παιδαγωγικού υλικού και βιβλίων και δημιουργία σύγχρονων εργαστηρίων

Καμία συγχώνευση ή κατάργηση σχολικής μονάδας

Ενέργειες για την ευκολότερη και οικονομικότερη μεταφορά των μόνιμων,αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

Παροχή υποστήριξης με σκοπό την σίτιση και στέγαση των εκπαιδευτικών

Πιστεύουμε ότι η Έπαρχος Θήρας έχει τη θέληση και την ικανότητα να συνδράμει στο έργο των εκπαιδευτικών τόσο βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας όσο και στην καθημερινότητα του/της εκπαιδευτικού”.