ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

 

 

KROYAZIEROPLOIA ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ  Η Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ), δημοσιοποίησε τις εκτιμήσεις της για τα αποτελέσματα της συνάντησης με το Δήμαρχο Θήρας, τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου και τον Πρόεδρο της Ένωσης Λεμβούχων,  για θέματα που αφορούν τον κλάδο.

«Με τον Δήμαρχο Θήρας κ. Νικόλαο Ζώρζο, τον Αντιδήμαρχο Θήρας κ. Μάρκο Καφούρο και τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου κ. Γεώργιο Δαρζέντα. Στη συνάντηση παρίστανται και ο Πρόεδρος της Ενώσεως Λεμβούχων Θήρας κ. Γεράσιμος Κανακάρης.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση – εξέταση των θεμάτων που αφορούν την λιμενική υποδομή στη Θήρα, καθώς και άλλες υποδομές στο εσωτερικό της νήσου, που έχουν σχέση με την εξυπηρέτηση των καταπλεόντων εκεί κρουαζιερόπλοιων και των δι’ αυτών μεταφερομένων επιβατών – τουριστών.

Τα κυριότερα θέματα που εξετάστηκαν ήσαν:

 
i. Η συντήρηση και επιθεώρηση των 4 ναυδέτων που χρησιμοποιούνται για την πρόσδεση κρουαζιερόπλοιων, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν να παραβάλουν αυτά.
ii. Η κατασκευή δεύτερης σύγχρονης και με μεγάλη μεταφορική ικανότητα μονάδας τελεφερίκ, απολύτως αναγκαίας για την μεταφορά των τουριστών στην πόλη των Φηρών, από τα σημεία αποβίβασης στην Σκάλα Φηρών, που γίνεται με τα σκάφη της Ενώσεως Λεμβούχων.
iii. Οι εργασίες συγκράτησης των πρανών στην Καλντέρα και στα σημεία που υπάρχει κίνηση και παραμονή των επιβατών, όπως στην διαδρομή του τελεφερίκ, καθώς και στην χερσαία λιμενική ζώνη στον λιμένα Αθηνιού.
iv. Η κατασκευή κρηπιδωμάτων αναγκαίων για την άνετη και ασφαλή παραβολή των σκαφών που μεταφέρουν τουρίστες από τα κρουαζιερόπλοια στη Σκάλα Φηρών – Γυαλό και τον λιμένα Αθηνιού.
v. Η κατασκευή επιβατηγού σταθμού – terminal στα σημεία αποβίβασης των τουριστών στην Σκάλα Φηρών, καθώς και σε τμήμα της χερσαίας ζώνης του λιμένος Αθηνιού, με τον αναγκαίο εξοπλισμό μέσων και συσκευών, προκειμένου για την τήρηση των υποχρεώσεων – απαιτήσεων του Διεθνή Κώδικα ISPS, που προβλέπονται για το Maritime Security.
vi. Η εξέταση του θέματος όσον αφορά την δυναμικότητα υποδοχής επισκεπτών σε ταυτόχρονο κατάπλου κρουαζιεροπλοίων, προκειμένου για την άνετη εξυπηρέτηση αυτών και την αποφυγή συνωστισμού σε σημεία – κόμβους διέλευσης και κίνησης στην πόλη Φηρών και την Οία.
vii. Το θέμα της μεταφοράς επιβατών – τουριστών από τα κρουαζιερόπλοια στο Αμμούδι.
viii. Το θέμα της αναβάθμισης του αεροδρομίου Θήρας, προκείμενου να μπορέσει να υποδέχεται πτήσεις charters με επιβάτες – τουρίστες με προορισμό την επιβίβαση στα κρουαζιερόπλοια για εκτέλεση κυκλικού ταξιδίου, δίδοντας την δυνατότητα στη Σαντορίνη να λειτουργήσει και ως home port».