ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΕ ΣΕΗΔ

ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 

sehd Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 03-10-2014 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,στο γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ.Ιωάννη Φλεβάρη με τους κ.κ. Τσαμπίκο Κυζάλα και κ. Μιχάλη Κωνσταντάρα,πρόεδρο και γραμματέα αντίστοιχα του ΣΕΗΔ. Ο Αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε γιαθέματα του τομέα ευθύνης του και δήλωσε το εξής : «Στόχος της Περιφέρειας ΝοτίουΑιγαίου είναι η καλή συνεργασία και ο συντονισμός ενεργειών με τουςεπαγγελματικούς συλλόγους και σωματεία. Αυτό μόνο θετικό αντίκρισμα θα έχει στηνομιμότητα των δράσεων και στην πάταξη κάθε αυθαίρετης επαγγελματικήςδραστηριότητας. Θα προσδώσει επίσης το στοιχείο της οργάνωσης και της εύρυθμηςλειτουργίας επαγγελμάτων και επαγγελματιών που όλοι επιθυμούμε». Οι εκπρόσωποιτου σωματείου ανέφεραν ότι αποβλέπουν σε καλή συνεργασία και συνεννόηση μετην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και εξέθεσαν τα προβλήματα του κλάδου τους.Έγινε αναφορά στο θέμα της λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου του τμήματοςΒιομηχανίας η οποία έχει αρμοδιότητα στην διαπίστωση νομιμότηταςηλεκτρολογικών και άλλων εγκαταστάσεων καθώς και στην νόμιμη άσκηση τουεπαγγέλματος. Ο ΣΕΗΔ αναφέρθηκε στην διαδικασία εξετάσεων για την απόκτησηπιστοποίησης επαγγέλματος ηλεκτρολόγου και σε σειρά άλλων θεμάτων πουαφορούν τον κλάδο. Μετά την συνάντηση ο πρόεδρος του σωματείου δήλωσε ότι «ταμέλη μας έχουν μειωθεί από 190 περίπου, σε 105 με τάσεις συρρίκνωσης και τούτοείναι αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Ως σωματείο είμαστε υποχρεωμένοι ναπροστατεύσουμε το εισόδημα των μελών μας που διαθέτουν νόμιμη άδεια, απόπαρανόμως εργαζομένους και από αυθαίρετες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Γενικάαπό κάθε μη σύννομη δραστηριότητα. Η ΔΕΗ επίσης ως ο κύριος φορέαςηλεκτροδότησης πρέπει να συνδράμει στο θέμα της τακτικής συντήρησης και ελέγχουτων εγκαταστάσεων με ενημέρωση των καταναλωτών. Προβληματισμό μας προκαλείκαι το γεγονός ότι σε διάφορους επαγγελματικούς οδηγούς όπως ο χρυσός οδηγός τοΟΤΕ αλλά και αντίστοιχα τοπικά έντυπα διαφημίζουν ως ηλεκτρολόγους, πρόσωπατα οποία δεν ασκούν νόμιμα το επάγγελμα. Για το θέμα αυτό θα ενεργήσουμε τανόμιμα και θα ενημερώσουμε τις υπηρεσίίες του τμήματος βιομηχανίας». Ογραμματέας του σωματείου από την πλευρά του επισήμανε ότι «πέραν από τονέλεγχο νομιμότητας το σωματείο μας ενδιαφέρεται και για την ασφάλεια τωνκατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής μας καθώς και του τουρισμού μας γι’αυτό και πρέπει οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις να συντηρούνται σε τακτάδιαστήματα όπως προβλέπει ο νόμος και να μην είναι επικίνδυνες». ΟΑντιπεριφερειάρχης τέλος, ζήτησε από το σωματείο τακτική επικοινωνία και καλήσυνεργασία με το Τμήμα Βιομηχανίας και ευχήθηκε στη νεοεκλεγείσα διοίκηση τουΣΕΗΔ καλή επιτυχία στο έργο της.