ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

kataroikos_pyretos