ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 
KROYAZIEROPLOIA “Ειδικό Θεματικό Πρόγραμμα
«Βιώσιμη Διαχείριση & Συμμετοχική Διακυβέρνηση Προορισμών Κρουαζιέρας»
Σαντορίνη, 4-8 Ιουνίου 2014
Αίθουσα Δημοτικού Αθλητικού Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Οργανισμού Σαντορίνης (ΔΑΠΠΟΣ),
Φηρά
Δελτίο Τύπου
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του έργου «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου – “Πολυνησιωτικότητα”» μέσω της Δράσης 4: «Εκπαίδευση και Υποστήριξη στις τοπικές κοινωνίες» διοργανώνει Ειδικό Θεματικό Πρόγραμμα με θέμα «Βιώσιμη Διαχείριση & Συμμετοχική Διακυβέρνηση Προορισμών Κρουαζιέρας». Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στη Σαντορίνη από 04 έως 08Ιουνίου 2014.
Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και επιμόρφωση πολιτών, των νέων, των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων, σε θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης προορισμών, στο πλαίσιο της πρόσφατης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό. Το πρόγραμμα εκτός από τις διαλέξεις περιλαμβάνει και δύο εργαστήρια, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με μεθόδους λήψης απόφασης αλλά και να εμπλακούν ενεργά σε μία οργανωμένη διαδικασία συμμετοχικής διακυβέρνησης για τον προσδιορισμό βιώσιμων σεναρίων ανάπτυξης για τον κλάδο της κρουαζιέρας.
Το θεματικό πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο των φορέων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό της ανάπτυξης της κρουαζιέρας σε τοπικό επίπεδο, όπωςτα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το Λιμενικό Ταμείο αλλά και στους λοιπούς κοινωνικούς και επιχειρηματικούς εταίρους οι οποίο άμεσα ή έμμεσα συμμετέχουν, όπως το εμπορικό επιμελητήριο, κοινωνικοί συνεταιρισμοί, περιβαλλοντικές ενώσεις και οι ΜΚΟ.
Τα θέματα που θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν αφορούν σε:
Γαλάζια Ανάπτυξη & Στρατηγική για τον Θαλάσσιο και Παράκτιο Τουρισμό
Προορισμοί Κρουαζιέρας και λιμένες
Φέρουσα ικανότητα προορισμών κρουαζιέρας
Οικονομικές-Κοινωνικές- Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας
Μέθοδοι λήψης απόφασης και κοινωνικοί εταίροι
Συμμετοχική Διακυβέρνηση
Πληροφορίες, ωρολόγιο πρόγραμμα και αίτηση συμμετοχής, θα βρείτε στο σύνδεσμο:
http://action4learning.aegean.gr/program_details.asp?id=139

Εισηγητές:
Μαρία Λεκάκου(Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών)
Θεόδωρος Συριόπουλος (Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών)
Γεώργιος Βαγγέλας (Διδάκτωρ, Ερευνητής Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων,)
Στεφανιδάκη Ευαγγελία (Ερευνήτρια, Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων,)

Επικοινωνία –Πληροφορίες
Ευαγγελία Στεφανιδάκη,Ερευνήτρια, Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, estefanidaki@stt.aegean.gr, 6979342450)