ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΛΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΑΜΠΕΛΕΣ

 

 

Αθηνιός. (Φωτό από instantstretview.com)

Αθηνιός. (Φωτό από instantstretview.com)

«Ο Δήμος Θήρας ξεκινά εντατικά και συντονισμένα την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, των οικισμών του αλλά και των εκτός σχεδίου περιοχών ώστε να διατηρηθεί η μοναδικότητα, το ύφος, το χρώμα, να αναδειχθεί η φυσική ομορφιά και ο παραδοσιακός χαρακτήρας των νησιών του.
Τον τελευταίο χρόνο παρατηρήθηκε έξαρση του φαινομένου της παράνομης τοποθέτησης υπαίθριων διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών σε πολλές Κοινότητες, σε βάρος του τοπίου, της αισθητικής και της ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών.
Έχουν τοποθετηθεί φωτεινές επιγραφές, υπερμεγέθεις επιγραφές σε δρόμους και κτίρια που αλλοιώνουν τους παραδοσιακούς οικισμούς και τον ιδιαίτερου φυσικού κάλλους τόπο. Έναν τόπο μοναδικό που απαγορεύεται από το νόμο η τοποθέτηση υπαίθριων διαφημίσεων. Άλλωστε η Σαντορίνη έχει ανακηρυχθεί από το 1972 ως τόπος ιστορικός και ιδιαιτέρου φυσικού κάλους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα ξένα σώματα δεν εντάσσονται στο χαρακτήρα και το ύφος του νησιού με αποτέλεσμα να αποτελούν παραφωνία και οπτική ρύπανση.
Ο Δήμος Θήρας έχει ξεκινήσει την καταγραφή των ανωτέρω πινακίδων και επιγραφών ώστε να εκδώσει τις προβλεπόμενες εκθέσεις αυτοψίας και να προχωρήσει στην αφαίρεση αυτών που δεν θα απομακρυνθούν από τους ιδιοκτήτες τους, με την επιβολή παράλληλα όλων των νομίμων διοικητικών κυρώσεων για τον κάθε παραβάτη.
Οι πινακίδες που θα θεωρηθούν κατά την αυτοψία «ρύποι» θα αφαιρεθούν καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη στους διαφημιζόμενους ή στους διαφημιστές. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων ταυτόχρονα με την απομάκρυνσή τους.
Στην επόμενη σελίδα παρατίθεται η σχετική κείμενη νομοθεσία που αφορά στην υπαίθρια διαφήμιση και με την οποία θα πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να συμμορφωθούν.
Οι φορείς που είναι αποδέκτες του παρόντος εγγράφου καλούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Θήρας να μεριμνήσουν άμεσα για την αφαίρεση όλων των παράνομων και αυθαίρετων διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως παραπάνω αναφέρουμε, θα προβεί ο Δήμος στην αφαίρεση των πινακίδων με ταυτόχρονο καταλογισμό των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Η διάσωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας αυτού του πανέμορφου τόπου απαιτεί συντονισμένη δράση και ευαισθητοποίηση όλων όσων έχουμε αίσθηση της ευθύνης απέναντι στην πολιτιστική ταυτότητα των νησιών μας. Άλλωστε η αντίσταση σε αυτή την εμπορευματοποίηση που γεννά αισθητική ρύπανση αλλοιώνει την φυσική ομορφιά, καταστρέφει τα μορφολογικά στοιχεία των οικισμών, όσων τουλάχιστον έχουν διατηρηθεί μέχρι τις μέρες μας, αποτελεί υποχρέωσή μας στον πολιτισμό και την παράδοση. Δεν είναι μόνο η Δημοτική αρχή θεματοφύλακας τούτων αλλά ο καθένας από εμάς.
Για την Δημοτική αρχή αποτελεί υποχρέωση, για τον Δημότη και τον κάτοικο συνέπεια στην αγάπη που πιστεύουμε ότι έχουμε όλοι για τον τόπο. Όλγα Γραβάνη, Δημοτική Σύμβουλος»

.