ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤ

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ«Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ πρόκειται να υλοποιήσει στη Σαντορίνη τον Οκτώβριο του 2014, εγκεκριμένα προγράμματα «Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων» από τον ΕΦΕΤ επιπέδου−1, διάρκειας 10 ωρών έχοντας ως στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση του υπάρχοντος & νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού που ασχολείται με τον χειρισμό τροφίμων και ποτών, σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις που διενεργεί ο ΕΦΕΤ στη Σαντορίνη μέσα από τις οποίες οι επιτυχόντες λαμβάνουν τις επίσημες βεβαιώσεις του ΕΦΕΤ. Ο πίνακας αποτελεσμάτων των επιτυχόντων ανακοινώνεται από τον ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3438/2006.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Το κόστος των προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων μπορεί να επιδοτηθεί μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,45% και έτσι να επιστραφεί στις επιχειρήσεις.

Για την περίπτωση που διενεργηθεί έλεγχος κατά την διάρκεια της διαδικασίας προετοιμασίας και υλοποίησης του προγράμματος η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ έχει την δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης η οποία νομιμοποιεί την επιχείρηση μέχρι να πιστοποιηθούν οι εργαζόμενοί της.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 – 18:00 (κα Ελένη Παπαγιαννάκη) στο 210 9029780».