ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΦΕΤ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΦΕΤ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

   H Ένωση Ξενοδόχων Θήρας θέλοντας να ενημερώσει τα μέλη της σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης προσωπικού του ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων www.efet.gr) ανακοινώνει ότι ύστερα από έρευνα σε εταιρίες – επιχειρήσεις που υλοποιούν τα εν λόγο προγράμματα, κατέληξε στην πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά από όσες εξέτασε, αυτή του εκπαιδευτικού οργανισμού  “ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ”.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για δήλωση συμμετοχής 210 90 29 780

Παρακαλούνται τα μέλη μας να ενημερώνουν ότι ανήκουν στην Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης ώστε να επωφελούνται των ειδικών τιμών.

Σύμφωνα με την πρόταση του εν λόγο εκπαιδευτικού οργανισμού, από πλευράς τους αναλαμβάνουν την συγκέντρωση των αιτήσεων και την διεκπεραίωση της όλης γραφειοκρατικής διαδικασίας μέχρι την υλοποίηση των σεμιναρίων.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το εν λόγο πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού του ΕΦΕΤ είναι υποχρεωτικό.

Η πρόταση συνεργασίας για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων, σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό οργανισμό, προβλέπει τα εξής:

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ πρόκειται να υλοποιήσει εγκεκριμένα προγράμματα από τον ΕΦΕΤ επιπέδου−1 με εξειδικευμένους εκπαιδευτές (εγγεγραμμένους στο Μητρώο ΕΦΕΤ) διάρκειας 10 ωρών έχοντας ως στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση του υπάρχοντος &νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού χειριστών τροφίμων σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Το κόστος των προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων μπορεί να επιδοτηθεί μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,45% και έτσι να επιστραφεί στις επιχειρήσεις.

Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης ο ΕΦΕΤ διενεργεί εξετάσεις, στις οποίες οι ωφελούμενοι (προσωπικό της επιχείρησης) εφ’ όσον επιτύχουν λαμβάνουν τις επίσημες βεβαιώσεις του ΕΦΕΤ. Ο πίνακας αποτελεσμάτων των επιτυχόντων ανακοινώνεται από τον ΕΦΕΤ σύμφωνα  με το άρθρο 11 του ν. 3438/2006.

Προσφορά για τα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Θήρας:

Kόστος κατάρτισης: 95€ ανά ωφελούμενο

Κόστος ΕΦΕΤ: 30€ (είναι πάγιο κόστος για τα εξέταστρα και δεν αφορά τον πάροχο κατάρτισης)

Η προσφορά ισχύει για ελάχιστο αριθμό πληρωτέων συμμετοχών 100 ατόμων. Επίσης η εκπαίδευση του επιχειρηματία (για το ποσό των 95€) θα γίνει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ εφόσον θα έχει τουλάχιστον 4 άτομα προσωπικό προς εκπαίδευση.

Το κόστος ΕΦΕΤ που είναι πάγια εξέταστρα καταβάλλεται υποχρεωτικά.

Προθεσμία εκδήλωσης συμμετοχής έως την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για δήλωση συμμετοχής 210 90 29 780

Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες υποβολής του προγράμματος στον ΟΑΕΔ για τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν, καθώς και κάθε βοήθεια που θα χρειαστούν με την αποπληρωμή του προγράμματος από τον ΟΑΕΔ, έτσι ώστε να τους επιστραφεί το κόστος συμμετοχής των εργαζομένων τους.

Διαδικασία για την συμμετοχή:

1. Τα ενδιαφερόμενα μέλη και το προσωπικό τους προς κατάρτιση θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση Ε1 (εργοδότες) και Ε2 (προσωπικό).

Σημείωση: Είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν όλα τα πεδία που αναγράφονται στις αιτήσεις για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής των ωφελουμένων στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ.

2. Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να συμπληρώσει τις ανάλογες αιτήσεις και να καταθέσει 60€ προκαταβολή για το κάθε άτομο προς κατάρτιση στην EUROBANK στον λογαριασμό  IBAN: GR 6202600910000740200647101 & Αριθμό Λογαριασμού: 0026.0091.74.0200647101 EUROBANK (ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ Α.Ε.). Στο καταθετήριο στην EUROBANK η επιχείρηση θα αναφέρει το ονοματεπώνυμό του κάθε ωφελουμένου και στην αιτιολογία θα αναφερει: «πρόγραμμα ΕΦΕΤ». Το καταθετήριο πρέπει να φωτοτυπηθεί από την επιχείρηση ενώ το πρωτότυπο θα συνοδεύσει την βεβαίωση συμμετοχής της επιχείρησης στο πρόγραμμα που θα εκδώσει ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ μέσω του ΕΦΕΤ (δείτε σημείο 5).

3. Πρέπει πρώτα να σταλούν συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες οι αιτήσεις των ωφελουμένων μαζί με την φωτοτυπία της κατάθεσης τους από την επιχείρηση στον εκπαιδευτικό οργανισμό ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ στη διεύθυνση Κασομούλη 108, 11744, Ν. Κόσμος, Αθήνα, υπόψιν κας Σεβαστιάδου ώστε στη συνέχεια να συμπεριληφθούν οι ωφελούμενοι στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα καταθέσει η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ προς έγκριση στον ΕΦΕΤ.

Είναι προτιμότερο να σταλούν όλες οι αιτήσεις συγκεντρωτικά με courier. Για μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρωθούν ανά μέλος της Ένωσης και όλες μαζί με επισυναπτόμενο σε κάθε μία το καταθετήριο της Τράπεζας ή το συγκεντρωτικό καταθετήριο ανά μέλος για το προσωπικό του να συγκεντρωθούν στο γραφείο της Ένωσης Ξενοδόχων για να αποσταλούν στην έδρα του φορέα ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ Α.Ε.: Κασομούλη 108, 11744, Ν. Κόσμος, Αθήνα.

4. Το κάθε τμήμα κατάρτισης θα απαρτίζεται από 30 ωφελουμένους.

5. Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ θα εκδώσει βεβαίωση για τον κάθε επιχειρηματία ότι έχει υποβάλει αίτηση για κατάρτιση σε πρόγραμμα ΕΦΕΤ με όλα τα ονόματα του προσωπικού που συμμετέχει, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον ΕΦΕΤ μόνο αφού πρώτα παραλάβει τις αιτήσεις με επισυναπτόμενες τις φωτοτυπίες των καταθετηρίων της προκαταβολής, ώστε να μπορούν να αδειοδοτηθούν οι ωφελούμενοι στην περίοδο προσαρμογής. Αυτές οι βεβαιώσεις θα σταλούν συγκεντρωτικά στη διεύθυνση που θα μας υποδείξετε για να τις παραλάβουν οι επιχειρηματίες. Σχετική παράγραφο από τον ΕΦΕΤ που αφορά στην περίοδο προσαρμογής:

«Σύμφωνα με την εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο «Διευκρινήσεις σε ερωτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της Υγ. Διάταξης Υ1γ/Γ.Π οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις» /04.02.2013, δεδομένου του γεγονότος ότι η διαδικασία εκπαίδευσης και η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού του ΕΦΕΤ, προϋποθέτει μεγάλο χρονικό διάστημα, δίδεται μεταβατικό στάδιο προσαρμογής έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης και οι αρμόδιες αρχές για το ως άνω χρονικό διάστημα (6 μηνών), σε περίπτωση μη ύπαρξης του σχετικού πιστοποιητικού εκπαίδευσης να κάνουν δεκτή αίτηση δήλωση του ενδιαφερομένου με συνημμένη βεβαίωση του φορέα εκπαίδευσης, στην οποία να αναφέρεται το πρόγραμμα το οποίο πρόκειται να παρακολουθήσει σύμφωνα με την ΥΑ 14708/17-8-2007(ΦΕΚ 1616/τΒ/2007) ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία αδειοδότησης της επιχείρησης.»

6. Στη ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ χρειαζόμαστε 3 ημέρες από τη στιγμή που έχουμε παραλάβει τις αιτήσεις κάθε τμήματος για να μπορούμε να ετοιμάσουμε:

α) τις βεβαιώσεις που αναφέρονται στο σημείο 5,

β) τα έγγραφα (έντυπα και ηλεκτρονικά) για τον ΕΦΕΤ και να τα υποβάλλουμε προς έγκριση.

7. Για κάθε αίτηση προγράμματος χρειάζονται 40 ημέρες από τον ΕΦΕΤ για να λάβει η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ την έγκριση για την υλοποίηση της κατάρτισης.

8. Οι ημέρες υλοποίησης της θεωρητικής κατάρτισης θα είναι 2 συνεχόμενες και ώρες 16.00-21.00, από 5 ώρες η κάθε ημέρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την συγκεκριμένη πρόταση.

9. Κατά την υλοποίηση της θεωρητικής κατάρτισης το κάθε μέλος της Ένωσης Ξενοδόχων Θήρας και λοιποί συμμετέχοντες θα εξοφλήσει το πρόγραμμα για το προσωπικό του καταθέτοντας στον φορέα (ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ) το υπόλοιπο ποσό των 35€/άτομο και θα παραλάβει το αντίστοιχο παραστατικό εξόφλησης και την συμμετοχή του κάθε ατόμου στις εξετάσεις του ΕΦΕΤ 30€ (απ’ ευθείας στον λογαριασμό του ΕΦΕΤ). Θα υπάρχει σε κάθε τμήμα κατάρτισης εκπρόσωπος του εκπαιδευτικού οργανισμού ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ που θα επιβλέψει την όλη διαδικασία.