«ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ» ΑΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

 

 

 

Ο Σαντορίνη θα εμφανιστεί εκεί στο πλαίσιο της Έκθεσης «20th East Mediterranean International Tourism and Travel Exhibition»

η Σαντορίνη θα εμφανιστεί στο πλαίσιο της Έκθεσης «20th East Mediterranean International Tourism and Travel Exhibition».

Με το κάπως υπερβολικό ποσό των 19.864 ευρώ, πρόκειται να παρουσιαστεί στην Τουρκία το πλάνο «Σαντορίνη, προορισμός όλο το χρόνο». Ο Δήμος θα εμφανιστεί εκεί στο πλαίσιο της Έκθεσης «20th East Mediterranean International Tourism and Travel Exhibition» η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας την περίοδο 28-31 Ιανουαρίου 2016. Την εισήγηση του θέματος έκανε ο Δήμαρχος κ. Αναστάσιος- Νικόλαος Ζώρζος και το Δημοτικό Συμβούλιο την ενέκρινε κατά πλειοψηφία με τους κ. Χάλαρης Γεώργιο, κ. Χάλαρη Αντώνιο και κ. Αργυρού Μαρία να καταψηφίζουν.

 

 

 

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

«Προτείνεται η παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Σαντορίνη Προορισμός όλο το χρόνο» στα πλαίσια της τουριστικής έκθεσης 20th East Mediterranean International Tourism and Travel Exhibition η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας την περίοδο 28-31 Ιανουαρίου 2016. Η Τουρκία, με πληθυσμό άνω των 90.000.000 κατοίκων, έχει ένα μεγάλο δυναμικό δυνητικών επισκεπτών, οι οποίοι ενδιαφέρονται για προορισμούς με αρχαιολογικές περιοχές, με καλή διαμονή και ποιοτικά τοπικά προϊόντα καθώς αποζητούν από τις διακοπές τους διασκέδαση και χαλάρωση. Επίσης λόγω και της κοντινής απόστασης, η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη θέση των προορισμών εξωτερικού των Τούρκων πολιτών. Τέλος, οι φορείς του νησιού συμφωνούν στο ότι η Τουρκία είναι μια ταχύτατα ανερχόμενη τουριστική αγορά, και το γεγονός του ότι αποτελεί και την κύρια γέφυρα της Ευρώπης με χώρες της Μέσης Ανατολής, καθιστά επιτακτική την προβολή του προορισμού μας εκεί.

 

Ο Δήμος Θήρας, σε συνεργασία με τους επαγγελματικούς φορείς του νησιού, προτείνεται να παρουσιάσει την πρωτοβουλία Σαντορίνη Προορισμός όλο το Χρόνο στα πλαίσια της αναφερόμενης έκθεσης οργανώνοντας πολυπληθή αποστολή με προωθητικό υλικό καθώς και χώρο παρουσίασης της πρωτοβουλίας. Η υπηρεσία θα διεκπεραιωθεί μέσα στα Οικονομικά Έτη 2015 και 2016. Σύμφωνα με την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, που θα εκδοθεί μετά από την παρούσα εισήγηση του Δημάρχου και την υποβολή του σχετικού πρωτογενούς σχετικού αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) η δαπάνη ύψους # 19.864,50 # για την Παρουσίαση Πρωτοβουλίας «Σαντορίνη Προορισμός όλο το χρόνο» κατανέμεται σε 2 οικονομικά έτη (2015 και 2016) και ως εκ τούτου θα βαρύνει τις χρήσεις των οικονομικών ετών 2015 και 2016.

 

Συγκεκριμένα θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6432.000 με το ποσό των # 676,50 # ευρώ του προϋπολογισμού τρέχοντος οικ. Έτους, και τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού του έτους 2016 που θα συνταχθεί, με το ποσό των # 19.188,00 # ευρώ. Για τον λόγο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να:  Εγκρίνει την διενέργεια της παρουσίασης της Πρωτοβουλίας «Σαντορίνη· Προορισμός όλο το χρόνο» στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας όπως αναφέρεται παραπάνω.

 

Εγκρίνει την διάθεση και έγκριση συνολικού ποσού # 19.864,50 # ευρώ για την· Παρουσίαση Πρωτοβουλίας «Σαντορίνη Προορισμός όλο το χρόνο» και κατανέμεται σε 2 οικονομικά έτη (2015 και 2016) όπως παρακάτω: 3  Ποσό ύψους # 676,50 # ευρώ για την Παρουσίασης ΠρωτοβουλίαςØ «Σαντορίνη Προορισμός όλο το χρόνο». Για το σκοπό αυτό έχει προβλεφθεί ήδη πίστωση στον Κ.Α. 00.6432.000 του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου Θήρας.  Ποσό ύψους # 19.188,00 # ευρώ για την Παρουσίασης ΠρωτοβουλίαςØ «Σαντορίνη Προορισμός όλο το χρόνο». Για το σκοπό αυτό βεβαιώνει την εγγραφή ανάλογης πίστωσης στον Κ.Α. 00.6432.000 του αντίστοιχου προϋπολογισμού του έτους 2016 του Δήμου Θήρας.».