ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΖΗΤΑ Η ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ

ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

 

http://www.instantstreetview.com/2e7t6hz3vvysyz3h4zrgz0

http://www.instantstreetview.com/2e7t6hz3vvysyz3h4zrgz0

«Οικισμός Έξω Γωνιάς Θήρας.

1. Όπως είναι γνωστό, εξ αιτίας της μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης έχουν αλλάξει οι οικιστικές ανάγκες των οικισμών της Σαντορίνης και πρέπει να επέμβουμε προς την κατεύθυνση της σωστής χωροταξικής οργάνωσης των οικισμών. Για να προφθάσουμε τη μη επέλευση της οικιστικής καταστροφής των παραδοσιακών οικισμών, και όσον αφορά στη χωρική αρμοδιότητα της Έξω Γωνιάς, προτείνουμε τη μελέτη ρυμοτομικής οργάνωσης εντός των ορίων του οικισμού (σχέδιο πόλης). Συγκεκριμένα, να γίνει ρυμοτομικό του χωριού, κατ αναλογία και όπως γίνεται για το Καμάρι, ώστε να καθοριστεί το ιστορικό κέντρο του χωριού και έξω από αυτό να μπορεί κάποιος να κτίσει σύγχρονη κατασκευή ενώ μέσα στο ιστορικό κέντρο να γίνονται μόνο αναστηλώσεις και συγκεκριμένες χρήσεις γης με νέους όρους δόμησης, εξασφαλίζοντας αυστηρά το παραδοσιακό χρώμα του χωριού μας. Όσον αφορά στις επεμβάσεις στους δημόσιους χώρους εντός του οικισμού του χωριού μας, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι αυτές θα γίνονται αυστηρά και αποκλειστικά μέσω αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.
2. Ανεξάρτητα όμως από την επίλυση των προβλημάτων της Έξω Γωνιάς, επειδή όλο το νησί δεν έχει αρτιότητα υποδομών (λιμάνια, μαρίνες, δρόμους, κ.λπ) και μάλιστα ασύμμετρα προς την καλπάζουσα οικιστική και τουριστική ανάπτυξη, θεωρούμε ότι για όλο το νησί μας το πρώτο και κύριο μέλημά μας πρέπει να είναι η χωροταξική οργάνωσή του (master plan) από την οποία θα προκύψουν ποιες είναι οι υποδομές, που πρέπει να γίνουν, πως πρέπει να γίνουν και με ποια προτεραιότητα στην κατεύθυνση της οικιστικής, πολιτιστικής, τουριστικής και αγροτικής ανάπτυξης. Ως προς το θέμα αυτό, η προσοχή μας εστιάζεται κατ αρχήν στη δημιουργία νέου λιμένα προς εξυπηρέτηση ιδιαίτερα των δρομολογημένων επιβατηγών πλοίων αφού σε όλους είναι γνωστές οι μειωμένες δυνατότητες των υποδομών του Αθηνιού και ανάλογη κατάσταση δεν απαντάται εύκολα σε άλλη πολιτισμένη χώρα.
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξετασθεί και πως θα αναπτυχθεί και επεκταθεί ο οικισμός της Έξω Γωνιάς, λαμβανομένης προς τούτο υπόψη και της σημειούμενης αύξησης του πληθυσμού του χωριού μας.
3. Προς τούτο συναινούμε με τις σχετικές εξαγγελίες του κ. Δημάρχου και προτείνουμε να απαιτήσει από την πολιτεία την άμεση κήρυξη παγκόσμιου διαγωνισμού της χωροταξικής οργάνωσης της Σαντορίνης αφού η παγκοσμίως γνωστή Σαντορίνη ξεφεύγει από τα όρια της ελληνικής επικράτειας και, καθ ομολογία αποτελεί διεθνή τουριστική αναφορά».