“Ο ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΣ, ΔΕΝ ΑΝΕΧΕΤΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΟΡΟΙΔΙΕΣ”

ΕΠ[ΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛ. ΛΙΓΝΟΥ