ΠΡΩΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ)

 

 

“Το Γ.Ν.Θήρας ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 18 Ιουλίου 2016. Κατά το προπαρασκευαστικό διάστημα (μέχρι την έναρξη λειτουργίας) αλλά και το διάστημα από 18 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω αναφερόμενες δαπάνες και έσοδα.

ΔΑΠΑΝΕΣ  
 
 
Προμήθεια Επίπλων και Σκευών 16.379,92
Προμήθεια Η/Υ – Λογισμικού 116.743,22
Εξοπλισμος Τηλεπικοινωνιών 25.593,17
Προμήθεια Μηχανημάτων & Λοιπού Εξοπλισμού 135.891,51
Μελέτες Διάφορες 9.747,70
Λογισμικά Προγράμματα – Άδειες Χρήσης 40.950,33
Λογισμικά Προγράμματα – Συνδέσεις Προγραμμάτων 5.778,71
Λογισμικό Υλοποίησης Έργου Διαδικτυακής Πύλης 3.658,00
Εγγύηση Ενοικίου Κεντρικών Γραφείων Εταιρείας 450,00
Εγγυήσεις Αγορών Με Leasing 289,05
ΚΑΘΑΡΗ ΚΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ 355.481,61
 
Υγειονομικό Υλικό 77.881,76
Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού 97.485,52
Αναλώσιμα Υλικά Ακτινολογικού Εργαστηρίου 14.986,89
Αγορές Τροφίμων και Ποτών 10.434,93
Κλινοστρωμνές 11.835,97
Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών 49.429,36
Προμήθεια Αερίων Διαφόρων 24.745,45
Αντιδραστήρια Ανοσολογικών Αναλυτών 61.886,32
Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας 6.923,19
Λοιπή Γραφική Ύλη 18.333,89
Προμήθεια Ειδών Επισκευών και Συντηρήσεων Κτιρίων 4.830,15
Προμήθεια Ιματισμού 21.280,51
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 400.053,94
 
Τακτικές Αποδοχές Προσωπικού 971.338,30
Εφημερίες – Υπερωρίες -Εξαιρέσιμα 235.443,28
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.206.781,58
 
Αμοιβές Λοιπών Ελεύθερων Επαγγελματιών 17.922,13
Αμοιβή Νομικών Προσώπων για Ειδικές Υπηρεσίες 32.042,10
Ταχυδρομικά Τέλη 1.098,46
Τηλεφωνικά – Τηλεγραφικά Τέλη 16.018,36
Ενοίκια Leasing Μεταφορικών Μέσων 2.282,57
Ασφάλιστρα Περιουσίας 882,46
Επισκευές και Συντηρήσεις Κτιρίων 32.627,66
Επισκευές και Συντηρήσεις Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 30,01
Επισκευές και Συντηρήσεις Μηχαν.Μέσων, Η/Υ, Λογισμικού 11.755,20
Επισκευές και Συντηρήσεις Μηχανημάτων 43.484,81
Επισκευές και Συντηρήσεις Λοιπού Εξοπλισμού 45.868,74
Τέλη Φωτισμού 68.913,59
Δαπάνες Ύδρευσης και Άρδευσης 18,88
Δαπάνες Καθαριότητας 10.993,65
Λοιπές Παροχές Τρίτων 38.969,10
Δαπάνες Λοιπών Μεταφορών (χρήσης αυτοκινήτων) 3.193,28
Οδοιπορικά Έξοδα Μετακίνησης Υπαλλήλων 30.809,33
Δαπάνες Εκδηλώσεων 0,00
Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων 4.022,64
Συνδρομές σε Επαγγελματικές Οργανώσεις 35,60
Δαπάνες Αγορών Εντύπων και Βιβλίων & Γραφική Ύλη 7.110,66
Έξοδα Δημοσιεύσεων Αγγελιών και Ανακοινώσεων 99,20
Διάφορα Έξοδα 6.620,62
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 374.799,05
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.337.116,18
 
ΕΣΟΔΑ  
 
 
Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών Προερχόμενα από Ιδιώτες 59.751,37
Επιχορηγήσεις για Μισθοδοσία Προσωπικού και Δαπάνες Λειτουργίας 5.000.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 5.059.751,37
   
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2.738.275,96

Το Γ.Ν. Θήρας το ίδιο διάστημα (18/07/2016 έως 31/12/2016) καθώς και το προπαρασκευαστικό διάστημα προκειμένου να αυξήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προσέλαβε:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΟ-

ΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ιατρικό Νοσηλευτικό Λοιπό ιατρικό- νοσηλευτικό Διοικητικό- Οικονομικό Τεχνικό  Λοιπό
Προβλεπόμενες θέσεις 56 41 16 39 12 21
Προσλήψεις 14 34 16 25 11 14
Αποσπάσεις (προς το Νοσοκομείο) 2 4        
Αποχωρήσεις 2 2 2 2  

Το ίδιο διάστημα (18/07/2016 έως 31/12/2016) η επισκεψιμότητα στο Γ. Ν Θήρας καταγράφεται ως εξής:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2016 (ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 31/12/2016)
Επισκέψεις στα Εξωτερικά Ιατρεία 9.200
Εξωτερικοί ασθενείς Ακτινολογικού 220
Εξωτερικοί ασθενείς Μικροβιολογικού 640
Εξωτερικοί ασθενείς Τμήμα Επειγόντων 8.500
Εργαστηριακές εξετάσεις Μικροβιολογικού 4.900
Εργαστηριακές εξετάσεις Ακτινολογικού 3.800
Εισαγωγές ασθενών 220
Χειρουργεία μιας ημέρας 1.395
Χειρουργεία 72
Τοκετοί 8
Εισαγωγές ΜΕΜΦ 17
Επισκέψεις ξένων ασθενών στο ΤΕΠ 1.620 (20%)

Κατά τους πρώτους μήνες της λειτουργίας του Γ.Ν. Θήρας ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι και πιστοποιήσεις σε :

 • Θέρμανση/αερισμό/κλιματισμό.
 • Πυρασφάλεια. (Πυρόσβεση – πυρανίχνευση)
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων.
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων. (Κλήση αδελφής, ενδοεπικοινωνία κλπ.)
 • Ιατρικά Αέρια
 • Η/Ζ.
 • Ανελκυστήρες.
 • Aπόλυτα φίλτρα
 • Αντικεραυνική προστασία.

Πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένους συνεργάτες :

 • Έλεγχος νερού/ χλωρίωση / καθαρισμοί σωλήνων.
 • Απολυμάνσεις πύργων ψύξης και σωληνώσεων.
 • Απολύμανση κτιρίου.

Έγινε προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού και τέθηκαν σε λειτουργία:

 • Κουζίνα.
 • Πλυντήρια.
 • Κλίβανοι Κεντρικής Αποστείρωσης

Επίσης ολοκληρώθηκαν

 • Προμήθεια και εγκατάσταση βιοχημικού – αιματολογικού αναλυτή, και αναλυτών τροπονίνης & αερίων αίματος.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείων,  πληροφορικής και πληροφοριακών συστημάτων.
 • Εγκατάσταση και λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου.
 • Εκπαιδεύσεις προσωπικού.

 

Τέλος έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι και τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία:

 • Χειρουργική αίθουσα, σηπτικό χειρουργείο ΤΕΠ και δύο αίθουσες τοκετών.
 • Ακτινολογικό και βιοπαθολογικό εργαστήριο
 • Μονάδα Εμφραγμάτων”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *