ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ «ΕΜΕΙΣ»

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Ο ΚΟΡΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

O υποψήφιος Δήμαρχος του "ΕΜΕΙΣ" κ. Αντώνης κωνσταντινίδης

O υποψήφιος Δήμαρχος του “ΕΜΕΙΣ” κ. Αντώνης κωνσταντινίδης

«Η Δημοτική Κίνηση “ΕΜΕΙΣ” λειτουργεί απόλυτα δημοκρατικά , τόσο για τη διαμόρφωση του προγράμματος σε συνεχή διαβούλευση με τους δημότες και τους φορείς, όσο και για την κατάρτιση του ψηφοδελτίου. Με αυτόν τον τρόπο οικοδομούμε σταθερές και υγιείς σχέσεις με την κοινωνία, αποφεύγοντας τις συναλλαγές ,  τις ευκαιριακές συνεργασίες και τις κομματικές εξαρτήσεις ,  προφυλάσσουμε την αυτονομία της  Δημοτικής Κίνησης ,  ανατρέπουμε την κατεστημένη νοοτροπία περί ανάθεσης και προσωπικής τακτοποίησης συμφερόντων.

Κεντρική θέση της κίνησης είναι η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας.

Ανάπτυξη για μας δεν είναι μόνο η συσσώρευση πλούτου, αλλά η δημιουργία, μέσω αυτού, μιας κοινωνίας με υψηλή ποιότητα ζωής των κατοίκων της, που σημαίνει : υψηλό επίπεδο δημόσιας υγείας, παιδείας και πολιτισμού με ιδιαίτερη ευαισθησία στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον της Σαντορίνης.

Ισόρροπη ανάπτυξη σημαίνει : αρμονική σχέση ανάμεσα στον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Επιγραμματικά αναφέρουμε : ο τουρισμός δημιουργεί μια σημαντική εσωτερική  αγορά για τα αγροτικά προϊόντα, που είναι μοναδικά στον κόσμο. Μέσω της αγροτικής παραγωγής διατηρείται το φυσικό περιβάλλον, που είναι αναγκαία προϋπόθεση για τουρισμό υψηλού επιπέδου. ΕΜΕΙΣ, ως δημοτική κίνηση, θεωρούμε ότι μέσα στα πρωταρχικά καθήκοντα του δήμου είναι η δημιουργία υποδομών γι’ αυτήν την ισόρροπη ανάπτυξη.

Η βιώσιμη ανάπτυξη που επιζητούμε θέτει όρους και όρια στα μεγέθη και στη μεγέθυνση. Δεν είναι συμβατή με την εκτατική ανάπτυξη και τη διαρκή μεγέθυνση των δεικτών όπως κατανάλωση ενέργειας, νερού, δόμηση, κυκλοφοριακός φόρτος, όγκος απορριμμάτων και λυμάτων, ανεξέλεγκτο μέγεθος έργων υποδομής (αεροδρόμια, λιμάνια, οδικοί άξονες, διανοίξεις δρόμων κ.α.). Δεν κατασπαταλά τους φυσικούς πόρους, αλλά τους εκμεταλλεύεται με μέτρο και σύνεση ώστε να μείνουν παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.

Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπόνηση  μελέτης φέρουσας ικανότητας και χωροταξικού σχεδιασμού, ώστε να καθοριστούν οι χρήσεις γης ανά περιοχή.

 

 

 

 

Πρωτογενής Παραγωγή

 

Κυρίαρχο ζήτημα είναι ο χωροταξικός σχεδιασμός με καθορισμό των αγροτικών ζωνών,  όπου θα απαγορεύεται αυστηρά η δόμηση.

Απαραίτητη θεωρούμε τη δημιουργία υποδομών για την ενίσχυση της γεωργικής παραγωγής και την τυποποίηση των τοπικών προϊόντων. Η δημοτική αρχή οφείλει να  προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ενταχθεί όχι μόνο ο  Σαντορινιός αμπελώνας αλλά το σύνολο της αγροτικής παραγωγής σε βιολογική καλλιέργεια.

 

Το ποτιστικό νερό είναι ένα αγαθό που συνδέεται άμεσα με την αγροτική παραγωγή και την επέκταση της. Συγκεκριμένα η  δημοτική αρχή πρέπει να αξιοποιήσει το νερό των βιολογικών καθαρισμών του νησιού για άρδευση προβλέποντας και δίκτυο μεταφοράς του στις περιοχές αγροτικής παραγωγής. Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το νερό της αφαλάτωσης. Στόχος, σε κάθε περίπτωση, είναι η χαμηλότερη δυνατή τιμή του νερού αυτού και το ελάχιστο περιβαλλοντικό κόστος.

Η  δημοτική αρχή πρέπει να δημιουργήσει φορέα που θα αναλάβει να χαρτογραφήσει τα μη καλλιεργούμενα αγροτεμάχια και να τα αναθέσει προς καλλιέργεια σε νέους αγρότες.

Πρέπει επίσης να πρωτοστατήσει στη δημιουργία φορέα ελέγχου των τοπικών προϊόντων για τη διασφάλιση της ποιότητας, της προέλευσης και της τυπικότητας.

Η εφαρμογή των παραπάνω προϋποθέτει εκπαίδευση από το σχολικό επίπεδο έως και σε νέους ενήλικες για την αναγκαιότητα της καλλιέργειας των παραδοσιακών και πιθανότατα και νέων προϊόντων και τις δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης τους. Ο δήμος πρέπει να συνεργαστεί με πανεπιστημιακά ιδρύματα στον τομέα της έρευνας, τόσο για τα υπάρχοντα παραδοσιακά όσο και για νέα αγροτικά προϊόντα.

Πάγια θέση μας είναι: οι όποιες παρεμβάσεις στο αγροτικό τοπίο να είναι ήπιας μορφής και συμβατές με την παραδοσιακή καλλιέργεια. Ο νέος δρόμος Αεροδρόμιο – Φηρά – Βουρβούλος – Οία, με την προχειρότητα που ξεκίνησε να κατασκευάζεται, απειλεί όχι μόνο  το μοναδικό ιστορικό αμπελώνα και τα Π.Ο.Π. προϊόντα, αλλά και την άγρια πανίδα και χλωρίδα της περιοχής. Ο σχεδιασμός του είναι δυσανάλογος με το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο της ανατολικής πλευράς της Σαντορίνης, ενώ δεν έχει προηγηθεί κυκλοφοριακή μελέτη και η αντίστοιχη περιβαλλοντική είναι ανεπαρκής.

Απαιτούμε την άμεση ανάκληση του έργου και τον επανασχεδιασμό του, με βάση το    υπάρχον οδικό δίκτυο, συνεκτιμώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

 

 

 

 

Τουρισμός

 

Ο τουρισμός είναι η κύρια σήμερα οικονομική δραστηριότητα και ο βασικός μοχλός ανάπτυξης του τόπου, που συνδέεται μάλιστα με τις περισσότερες   θέσεις εργασίας  άμεσα ή έμμεσα, καθώς και με τη συντριπτική πλειονότητα των μικρών ή μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς, ως δημοτική παράταξη, πιστεύουμε ότι η μορφή του τουρισμού που επιδιώκουμε πρέπει να είναι σε αντιστοιχία με τα χαρακτηριστικά της Σαντορίνης, δηλαδή :

α) μοναδικό φυσικού κάλλους τοπίο

β) μοναδικός αρχαίος αμπελώνας με κρασιά υψηλής ποιότητας διεθνώς αναγνωρισμένα και αγροτικά προϊόντα Π.Ο.Π.

γ) ηφαιστειακός τόπος με ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον

δ) προορισμός με σπουδαίο ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον

ε) οικισμοί σπάνιας παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, που ανήκουν στην παγκόσμια  κληρονομιά

στ) υψηλός γαστρονομικός προορισμός

Στα παραπάνω χαρακτηριστικά βασίζουμε το μοντέλο ποιοτικού τουρισμού που οραματιζόμαστε για τα νησιά μας. Αξιολογώντας ωστόσο και τα ιδιαίτερα στοιχεία κάθε επιμέρους περιοχής, μπορούμε να εφαρμόσουμε κατά περίπτωση μορφές μαζικού ή εναλλακτικού τουρισμού. Θεμελιακή προϋπόθεση υλοποίησης αυτού του στόχου είναι για τη δημοτική μας κίνηση η χωροταξική μελέτη, το εργαλείο που θα συμβάλει αποτελεσματικά ώστε να σταματήσει η καταστροφή που συντελείται μέχρι σήμερα στη Σαντορίνη. Η μελέτη αυτή θα περιλαμβάνει : προσδιορισμό οικιστικών, αγροτικών κλπ ζωνών, φέρουσα ικανότητα σχετικά με την υποδοχή επισκεπτών και μεταφορικών μέσων, λιμενικές υποδομές, οδικό δίκτυο.

Ο πλούτος και τα οφέλη από την τουριστική δραστηριότητα πιστεύουμε ότι πρέπει να διανέμονται ισόρροπα σε όλη την έκταση του τόπου μας με γεωγραφικά, επαγγελματικά, κοινωνικά και ταξικά κριτήρια. Δεν θέλουμε τη συσσώρευση του τουριστικού πλούτου σε λίγα χέρια. Πιστεύουμε ότι για το σκοπό αυτό η δημοτική αρχή πρέπει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να  διατηρείται η συνοχή του κοινωνικού ιστού.

 

 

Υγεία – Κοινωνική Πολιτική

 

Οι μνημονιακές κυβερνήσεις διαλύουν μέρα με τη μέρα  τις δημόσιες δομές υγείας και  παραδίνουν το ύψιστο αυτό κοινωνικό αγαθό στον ιδιωτικό τομέα με την προοπτική ολοκληρωτικής επικράτησης των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων στην υγεία.

ΕΜΕΙΣ θα αγωνιστούμε για την πλήρη υγειονομική θωράκιση του νησιού μας, διεκδικώντας τη λειτουργία του νοσοκομείου με δημόσιο χαρακτήρα και δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας σε όλους τους πολίτες.

Θεωρούμε ότι η σημερινή δημοτική αρχή έχει καθυστερήσει δραματικά όσον αφορά τη λειτουργία του νοσοκομείου, εγκαταλείποντας την επίλυση του προβλήματος σε μια επιτροπή της οποίας ο ρόλος θα έπρεπε να είναι απλώς συμβουλευτικός. Με λίγα λόγια η κυβέρνηση εμπαίζει  τη δημοτική αρχή κι εκείνη με τη σειρά της το θηραϊκό λαό.  Ο δήμος δεν φαίνεται να έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένο σχέδιο λειτουργίας του νοσοκομείου, όπως θα όφειλε, με αποτέλεσμα το πρωταρχικό αυτό ζήτημα να βρίσκεται ακόμα στην αρχή. ΕΜΕΙΣ πιστεύουμε ότι το νοσοκομείο θα λειτουργήσει μόνον όταν ο θηραϊκός λαός πάρει την υπόθεση στα χέρια του.

Στις μέρες της μνημονιακής επίθεσης κατά της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού πιστεύουμε ότι ο δήμος πρέπει να πρωταγωνιστεί στην οργάνωση δράσεων   αλληλεγγύης (κοινωνικό ιατρείο, κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό παντοπωλείο) που θα αποτελέσουν ασπίδα προστασίας της κοινωνίας και ανάχωμα στη διάλυση του κοινωνικού ιστού.

 

 

Διαχείριση Απορριμμάτων

 

Η λύση  που προτείνουμε εντάσσεται στο πλαίσιο της  αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Για το δήμο μας περιλαμβάνει : σε πρώτο επίπεδο (κατοικία – επιχείρηση – υπηρεσίες) διαλογή στην πηγή (πχ. σύστημα 4 κάδων) και σε δεύτερο επίπεδο (δήμος)  επεξεργασία που θα θέτει ως προτεραιότητα, κατά σειρά : ανάκτηση – επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, κομποστοποίηση και τέλος διάθεση του υπολείμματος σε ΧΥΤΥ.

Καθοριστικό ρόλο για μια επιτυχημένη διαχείριση θα παίξει η ενημέρωση  των δημοτών και  η παροχή κινήτρων ώστε να ενθαρρυνθεί η ενεργός συμμετοχή τους για διαλογή στην πηγή. Θα επιδιώκεται έτσι η βέλτιστη ποιότητα των υλικών προς ανακύκλωση και κομποστοποίηση, με τελικό στόχο την ελαχιστοποίηση του υπολείμματος που θα καταλήγει στο ΧΥΤΥ.

Το σύνολο των δράσεων πρέπει να υλοποιηθεί από το δήμο με πιθανή συμμετοχή σχημάτων κοινωνικής οικονομίας (συνεταιρισμοί, εταιρείες λαϊκής βάσης κλπ) χωρίς  ανάμιξη του κερδοσκοπικού ιδιωτικού τομέα.

Για τη χωροθέτηση της ΟΕΔΑ πρέπει να διεξαχθεί δημόσια διαβούλευση ώστε να επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατή συναίνεση της τοπικής κοινωνίας.

 

 

 

Παιδεία- Πολιτισμός -Αθλητισμός

Ο τομέας Παιδεία- Πολιτισμός -Αθλητισμός είναι εκείνος μέσα από τον οποίο επιτυγχάνεται η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του, γι’ αυτό αποτελεί βασική προτεραιότητα της   Δημοτικής Κίνησης “ ΕΜΕΙΣ” . Η δημοτική μας κίνηση θα συμμετέχει ενεργά σε όλους τους μικρούς και μεγάλους αγώνες των δημοτών, ώστε η Παιδεία ως κοινωνικό αγαθό, να προσφέρεται από την Πολιτεία ισότιμα σε όλους.

Ξεκαθαρίζουμε ότι στηρίζουμε και είμαστε έμπρακτα αλληλέγγυοι στον αγώνα των καθηγητών και των δασκάλων για την προάσπιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου χωρίς αποκλεισμούς, σαν βασικό κοινωνικό δικαίωμα, κόντρα στην απαξίωση και την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του. Δεσμευόμαστε να αντισταθούμε με κάθε τρόπο στις συγχωνεύσεις – υποβαθμίσεις και καταργήσεις σχολείων. Κάθε αλλαγή στο χάρτη των σχολείων πρέπει να γίνεται με αυστηρά παιδαγωγικά και όχι δημοσιονομικά κριτήρια και με σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Οι προτάσεις μας είναι :

Δραστηριοποίηση και αναβάθμιση του ρόλου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, με συχνές συνεδριάσεις και ουσιαστική ενασχόληση με όλα τα θέματα που την αφορούν. Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας  πρέπει να εκμεταλλευτεί τις υπάρχουσες δομές που παρέχουν γνώσεις στους πολίτες και να επεκταθεί και σε άλλους τομείς. Η παροχή εκπαίδευσης μπορεί να γίνει μέσα από τις δομές «Δια Βίου Μάθηση», Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εκπαίδευσης Νέων κλπ.

Προγραμματισμός  ίδρυσης νέων σχολικών κτιρίων σε κατάλληλα ιδιόκτητα οικόπεδα και με σύγχρονες προδιαγραφές.

Δράσεις ενίσχυσης ( πχ στέγασης ) πολιτιστικών σχημάτων ( φιλαρμονικές , θεατρικά- χορευτικά-μουσικά σχήματα ). Δυνατότητα ευρείας συμμετοχής και παρουσίας Σαντορινιών δημιουργών.

Συνολική και συστηματική ανάδειξη του πολιτιστικού θησαυρού μας με δράσεις διεθνούς εμβέλειας (πχ λειτουργία του θεάτρου στην Αρχαία Θήρα)

Φιλοδοξούμε και θα διεκδικήσουμε να δημιουργηθεί στο νησί ένα κέντρο πολιτισμού υπό την αιγίδα του δήμου. Προτείνουμε την ενοποίηση  των επιμέρους φεστιβάλ σε ένα ενιαίο φεστιβάλ διεθνούς εμβέλειας, στο πλαίσιο και της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.

Ο δήμος πρέπει να διεκδικήσει να αξιοποιηθούν όλοι οι δημόσιοι χώροι προς όφελος των δημοτών (πχ πρώην κάμπιγκ Καμαρίου). Είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης τους.

 

 

Καλλικράτης

Είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι η προσπάθεια μας γίνεται μέσα σε συνθήκες κρίσης (οικονομικής, αξιακής, θεσμικής) και πολιτικής αστάθειας, όπου ακόμη και η αποστολή της αυτοδιοίκησης συρρικνώνεται συνεχώς με κίνδυνο να μετατραπεί σε απλή διαχείριση. ΕΜΕΙΣ, με την ευρεία δική σας συμμετοχή σας στη δημοτική μας κίνηση,  θα αγωνιστούμε ώστε η αυτοδιοίκηση να αποτελέσει  ουσιαστικό φορέα  άμεσης δημοκρατίας.

Ο «Καλλικράτης» είναι μια αντιδημοκρατική, συγκεντρωτική μεταρρύθμιση προς νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση για «λιγότερο κράτος» – ιδιωτικοποιήσεις. Έχει ως αποτέλεσμα τις περικοπές κατά 60% των κεντρικών πόρων στην αυτοδιοίκηση και τη μετατροπή της σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή – η πρώτη μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη – ενστερνίζεται σε μεγάλο βαθμό τις μνημονιακές επιλογές. Η δημοτική μας κίνηση  ΕΜΕΙΣ αγωνίζεται για την ανατροπή των κυβερνητικών επιλογών  σε τοπικό επίπεδο.

Διεκδικούμε σθεναρά τη  γενναία αύξηση του προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, ως κεντρικού μοχλού της περιφερειακής ανάπτυξης και την  αναπροσαρμογή των  στόχων του ΕΣΠΑ με προτεραιότητα στην κοινωνική συνοχή και την απασχόληση.

Στον Καλλικράτη περιέχονται και κάποιες θετικές ρυθμίσεις που πρέπει να αξιοποιηθούν, όπως είναι η λειτουργία συμμετοχικών θεσμών ( λαϊκές συνελεύσεις, συμμετοχικός προϋπολογισμός, τοπικά δημοψηφίσματα).

 

 

 

ΕΜΕΙΣ δεν είμαστε ονειροπόλοι, είμαστε οραματιστές».