ΠΡΩΤΕΣ ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα σταυροδοσιών, είναι ανεπίσημα και επίσης απουσιάζουν 5 εκλογικά τμήματα.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ-ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΗ