ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΕ ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΕ ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ

Ωρομίσθιους καθηγητές κομμωτικής ζητά το ΕΠΑΣ Εμπορείου

Ωρομίσθιους καθηγητές κομμωτικής ζητά το ΕΠΑΣ Εμπορείου

«Προκήρυξη πρόσληψης ωρομισθίων εκπαιδευτικών»

  Ο Δ/ντης Δ.Ε. Κυκλάδων,

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τη διεξαγωγή των επαναληπτικών

εξετάσεων των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ Κυκλάδων και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στις

παρακάτω καταργημένες ειδικότητες των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ :

ΕΠΑΛ ΑΜΟΡΓΟΥ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ

ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ

ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ

ΠΕ 14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ

ΕΠΑΛ ΜΗΛΟΥ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ

ΕΠΑΛ ΝΑΞΟΥ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ

ΕΠΑΛ ΠΑΡΟΥ ΠΕ 18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ

ΠΕ 18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ

ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ

ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕ 18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΕΠΑΛ ΤΗΝΟΥ

ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ

ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΤΕ 01.19 (Κομμωτικής)

ΕΠΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΤΕ01.19

ΕΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΕ01.19

ΕΠΑΣ ΠΑΡΟΥ ΤΕ01.19

ΕΠΑΣ ΣΥΡΟΥ ΤΕ01.19

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.

Δ1/111192/9-8-2013 εγκύκλιο Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Δ/νση Δ.Ε

Κυκλάδων από Παρασκευή, 13-9-2013 έως και Δευτέρα, 15-9-2013 και ώρα 13:00.