ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ/ΡΙΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ

ΜΕΧΡΙ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 

 

 

 “Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θήρας, Κραντίνος Ελευθέριος προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη μίας / ενός καθαρίστριας/στη με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου για το Νηπιαγωγείο Μεσαριάς Θήρας.

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ξεκινάει από τις 18/08/2017 μέχρι και τις 28/08/2017 και ώρα 11.00 πμ στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θήρας και στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. Η αποσφράγιση των κλειστών φακέλων, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής στις 28/08/2017, μετά τις 12.00.

Τεύχη της διακήρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν από το Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (πάνω από ΕΛΤΑ) , Φηρά – Θήρας, τηλ. 22860-27053 Fax 22860-22900, εργάσιμες ημέρες και ώρες”.