ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΚΔΒΜΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

‘Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Θήρας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης)έχουν θέσει σε λειτουργία το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) του Δήμου Θήρας. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ θαπροσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου.

Κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2014 στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Θήρας μπορούν να δημιουργηθούντμήματα για τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ 8.ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να απευθύνεστε στο Κ.Δ.Β.Μ. Θήρας, Δημαρχείο Θήρας, Τεχνική Υπηρεσία.Υπεύθυνη Εκπαίδευσης K.Δ.Β.Μ : Κωνσταντίνα Μαλτέζου Υπεύθυνη Δήμου : Θεοδώρα Γιαννούση Τηλ:2286023304 – email : kdvmthiras@gmail.comΤρίτη: 10:00-13:00Τετάρτη: 10:00-13:00Πέμπτη: 10:00-13:00
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας”.