ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ

  DIA_BIOU_MATHISIΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Ο Δήμος Θήρας, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα γενικής εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις  εθνικής εμβέλειας ή τοπικής εμβέλειας μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου.  

Το Κ.Β.Δ.Μ. Θήρας είναι ενταγμένο στο έργο «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου».

Φορέας Πρότασης :        Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης

Χρηματοδότηση  :           Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης

Φορέας Υλοποίησης : Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

Φορείς Συνεργασίας :   Δήμοι Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου

Περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 2013 αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα και άμεσα θα λάβουν χώρα τα πρώτα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Η εκπαιδευτική διαδικασία στην εμπειρία της καθημερινότητας.

Η Διά Βίου Μάθηση ως εκπαιδευτική διαδικασία ενθαρρύνει τα άτομα στη διάρκεια της ζωής τους να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, με απώτερο σκοπό να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις μιας κοινωνίας και οικονομίας που συνεχώς μεταβάλλεται.

Η λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης αφορά στη διαδικασία απόκτησης γνώσης, γενικής και επιστημονικής, στο πλαίσιο διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, και ενσκήπτει με πραγματικό ενδιαφέρον και με θέσεις στις ανάγκες και στις απορίες του ανθρωπίνου βίου. Είναι δηλαδή η εμπλοκή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην εμπειρία της καθημερινότητας.

Στόχος: Ικανότητα προσαρμογής και ενίσχυση ίσων ευκαιριών πρόσβασης ενηλίκων στην εκπαίδευση

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 6.205.000€ από εθνικούς πόρους, εστιάζει στην Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Μάθηση ανθρώπων κάθε ηλικίας, στοχεύοντας στη δημιουργία θετικής στάσης προς τη μάθηση, την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών, στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και τέλος στη σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Θεματικά & Γνωστικά αντικείμενα

Τα Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας, που επιλέγονται από τους Δήμους, εκφράζουν τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων στα εξής θεματικά πεδία:

Οικονομία – Επιχειρηματικότητα

Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον

Νέες Τεχνολογίες

Γλώσσα και Επικοινωνία

Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις

Πολιτισμός και Τέχνη

Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων

Τα Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας προτάθηκαν από τους Δήμους με γνώμονα τις τοπικές ανάγκες και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών.

Η Καινοτομία του έργου 

Η πρωτοτυπία στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου» είναι ότι προσφέρεται η δυνατότητα ύπαρξης και λειτουργίας e-ΚΔΒΜ (εξ αποστάσεως Εκπαίδευση) ως εναλλακτική δομή, με μειωμένο διοικητικό και εκπαιδευτικό κόστος, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των νησιωτικών Δήμων που έχουν λίγους κατοίκους, είναι δυσπρόσιτοι και παρουσιάζουν μεγάλη γεωγραφική διασπορά.

Πληροφορίες

Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δήμου Θήρας (αρμόδια υπάλληλος κα Γιαννούση Θεοδώρα, 2286360162)

Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

τηλ.: 213 1311 501, 503, 505, e-mail: kdvm9@ein.gr,     www.inedivim.gr