ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 

Σοβαρή δουλειά κάνει ο κ. Λ. Μπελώνιας (άκρο δεξιά), υπεύθυνος ανακύκλωσης του Δήμου

Σοβαρή δουλειά κάνει ο κ. Λ. Μπελώνιας (άκρο δεξιά), υπεύθυνος ανακύκλωσης του Δήμου

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Θήρας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, πραγματοποιήθηκε έκτακτος έλεγχος για την ανάλυση του φορτίου των ανακυκλώσιμων υλικών που κατέφτασαν την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013 στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στον Ασπρόπυργο Αττικής.

  Ο έλεγχος έγινε υπό την εποπτεία της κ. Δρ. Χαριτοπούλου, Διευθύντριας Εναλλακτικής Διαχείρισης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης εκπροσώπησε ο κ. Αχιλλέας Γκούγκος, υπεύθυνος για το νησί της Σαντορίνης, ενώ για λογαριασμό του Δήμου Θήρας παρευρέθη ο κ.Λουκάς Μπελλώνιας, υπεύθυνος του προγράμματος ανακύκλωσης.

Η διαδικασία του ελέγχου διήρκησε 4,5 ώρες και έδωσε τα ακόλουθα αποτελέσματα:.

Ανάλυση κατά Είδος

 

Χαρτί

Χαρτί/Χαρτόνι 55,50%

Έντυπο   4,00% 59,80%

Χάρτινη Συσκευασία Tetrapack 0,30%

Πλαστικό

Φιλμ 6,30%

Φιάλες Pet 3,10% 17,10%

PE/PP/PS 7,70%

Γυαλί Γυαλί 7,20% 7,20%

Μέταλλα

Σίδηρος 1,60%

2,50%

Αλουμίνιο 0,90%

Ογκώδη Ανακυκλώσιμα Ογκώδη Πλαστικά 0,50% 2,00%

Ογκώδη Μέταλλα 1,50%

 Υπόλειμμα 11,40% 11,40%

Τα αποτελέσματα χαρακτηρίστηκαν τόσο από την εκπρόσωπο του ΕΟΑΝ όσο και από τον υπεύθυνο μηχανικό του έργου κ. Γκούγκο άριστα. Ενδεικτικά αναφέρθηκε ότι το υπόλειμμα των μπλε κάδων της Αττικής ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 45% και άλλων νησιών σε 25%.

  Σκοπός των ελέγχων που πραγματοποιούνται απροειδοποίητα από τους αρμόδιους φορείς, είναι να διαπιστώνεται πόσο σωστά πραγματοποιείται η διαδικασία της συλλογής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών προς τα κέντρα διαλογής.