ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΞΑΝΑ ΤΑ 5 ΕΚ € ΤΟ ΣΕΝΤΟΥΚΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

avare

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΗΣ 24/1/2014
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 11.835,36 €
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ . 1 95.966,09 €
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο 1 (Βασικός) 1.081.364,19 €
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο 2 (Κρατήσεις) 11.562,96 €
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο 3 (Ε.Α.Π.) 52.942,80 €
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ) 2.465.577,98 €
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: (Ειδ. Επιχ/σεις, ΣΑΤΑ, τκλ) 1.172.917,20 €
Α.Τ.Ε. (ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ) 557,01 €
ALPHA BANK (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ) 2.799,96 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 4.895.523,55 €