ΠΕΖΟΔΡΟΜΕΙΤΑΙ Η ΠΕΡΙΣΣΑ

ΤΑ ΔΥΣΜΟΙΡΑ ΦΗΡΑ, ΠΟΤΕ;

 

ΠΕΡΙΣΑ ΠΑΡΑΛΙΑ Α«Πεζοδρόμηση τμήματος παραλιακού δρόμου Περίσσας

Ανακοινώνεται ότι από την Κυριακή 01 Ιουνίου 2014 πεζοδρομείται στην Περίσσα τμήμα του παραλιακού δρόμου το οποίο ξεκινάει από το εστιατόριο LAVA και καταλήγει στο περίπτερο του κάμπινγκ από ώρες 17.00 απογευματινή έως 05.00 πρωινή».