ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

ΕΚΤΕΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 2(6)“Αεροδρόμια Νομού Κυκλάδων – Ενέργειες και θέσεις Επιμελητηρίου

Με αφορμή την εύλογη ανησυχία που δημιουργήθηκε μετά από δημοσιεύματα τόσο του Αθηναϊκούόσο και του τοπικού τύπου σχετικά με τη λειτουργία και το μέλλον των αεροδρομίων του νομού Κυκλάδων και ιδιαίτερα αυτών της άγονης γραμμής, το Επιμελητήριο Κυκλάδων εκδίδει το παρόν δελτίοτύπου με σκοπό να ενημερώσει σχετικά με το θέμα, παραθέτοντας ένα σύντομο ιστορικό. Από την ιδιωτικοποίηση της Ολυμπιακής, το Επιμελητήριο παρακολουθεί αδιάκοπα την εξέλιξη τωνθεμάτων που σχετίζονται με τα αεροδρόμια της άγονης γραμμής, συμμετέχοντας καταρχήν στηνπρώτη συνάντηση που προκάλεσε η διοίκηση της εταιρείας, όπου για πρώτη φορά εκδηλώθηκε τοενδιαφέρον της υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς, για πραγματοποίηση παρεμβάσεων στα αεροδρόμια της άγονης γραμμής, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα δρομολόγησης καιμεγαλυτέρων αεροσκαφών. Το Επιμελητήριο Κυκλάδων, έγκαιρα αναζήτησε κάθε τρόπο πρόσβασης και παρέμβασης μεταξύ τηςΟλυμπιακής, της Υ.Π.Α. και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προκειμένου νατροποποιηθεί η σύμβαση μεταξύ αυτών των φορέων και να γίνει δυνατή η δρομολόγησημεγαλύτερων αεροσκαφών, όπου και όποτε είναι δυνατόν. Αυτή η διαδικασία τροποποίησης τηςσύμβασης, αν και φαινομενικά απλή, ωστόσο διήρκησε κάποιους μήνες. Με την ολοκλήρωσή της,κατέστη εφικτή η προσγείωση μεγαλύτερου αεροσκάφους τύπου Q-400, αρκετές φορές κατά τηθερινή περίοδο στο νησί της Σύρου όπου βρίσκεται το μοναδικό αεροδρόμιο από τα τέσσερα της άγονης γραμμής, με δυνατότητα να δεχθεί υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες, τέτοιου τύπου αεροσκάφος. Στη συνέχεια ακολούθησε συνάντηση μεταξύ Υ.Π.Α., εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης α’και β’ βαθμού, και Επιμελητηρίου, όπου συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν θέματα σχετικά με τιςπαρεμβάσεις που είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν στα αεροδρόμια της άγονης γραμμής, ήτοι τωννησιών Μήλου, Νάξου, Πάρου και Σύρου.

Για τη μεν Μήλο, προχωρούν αργά οι διαδικασίες επέκτασης του αεροδιαδρόμου της, για τη δε Νάξο παρότι λόγω μορφολογίας το θέμα είναι λιγότεροσύνθετο, ωστόσο απαιτείται η δρομολόγηση διαδικασιών απαλλοτρίωσης εκτάσεων, από την οποίαπροκύπτουν καθυστερήσεις. Για το νησί της Πάρου όπου οι εργασίες κατασκευής νέουαεροδιαδρόμου μήκους 1.400 μ. προχωρούν με εντατικές διαδικασίες μέχρι τώρα, υπάρχειδέσμευση από τον Υπουργό ότι θα κατασκευαστούν έγκαιρα οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, ώστετο νέο αεροδρόμιο της Πάρου από το ερχόμενο καλοκαίρι να μπορεί να δέχεται αεροπλάνα τύπου Q-400 με πλήρη χωρητικότητα.
Ειδικότερα για το αεροδρόμιο της Σύρου, στο διάστημα από το Νοέμβριο του 2013 έως και το πρώτοτρίμηνο του 2014, το Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Ολυμπιακή, ασκούσε με κάθε τρόπο πιέσειςπρος την Υ.Π.Α., να υλοποιήσει τη δέσμευσή της για πραγματοποίηση επίσκεψης από ειδικό συνεργείο,με σκοπό την εκπόνηση μελέτης για την απομάκρυνση λοφίσκου εντός του αεροδρομίου και τηνασφαλτόστρωση μέρους του αεροδιαδρόμου, ώστε να είναι διευκολυνθεί η πρόσβαση μεγαλύτερωναεροσκαφών. Μετά από ένα παρατεταμένο διάστημα άσκησης πιέσεων με συντονιστή τονΒουλευτή Κυκλάδων κ. Π. Ρήγα, και μετά από παρεμβάσεις του ιδίου προς το διοικητή τηςΥπηρεσίας, το συνεργείο της Υ.Π.Α. μετά από πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με τα υπεσχεμένα,επισκέφθηκε τη Σύρο. Το Επιμελητήριο Κυκλάδων σε απόλυτο συντονισμό με τον αερολιμενάρχη της Σύρου και τηνπροϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Κυκλάδων, παρείχε κάθε δυνατή βοήθεια (σχέδια,μελέτες κλπ) προς τους τεχνικούς της Υ.Π.Α. προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητεςδιαδικασίες.

Όπως έχει ανακοινωθεί και σε προηγούμενο δελτίο τύπου, το Επιμελητήριο όταν διαπίστωσε ότι απόπλευράς Υ.Π.Α. δεν υπάρχει γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος δράσης, επιδίωξε επίσκεψη τουΥπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, από τον οποίο ζήτησε νααναλάβει προσωπικά τα θέματα των αεροδρομίων προκειμένου να υπάρξει μια αποτελεσματικήεξέλιξη. Ο Υπουργός επισκέφθηκε το νησί της Πάρου όπου στη συνάντηση κατά την οποία παρευρέθηκαι το Επιμελητήριο Κυκλάδων, προέκυψαν οι προαναφερθείσες δεσμεύσεις. Στη συνέχεια, το Επιμελητήριο συντόνισε την επίσκεψη και φιλοξενία του κ. Υπουργού στη Σύρο,κατά την οποία προέκυψαν τα ήδη ανακοινωθέντα σε προηγούμενο δελτίο μας αποτελέσματα.Συνοπτικά, αναφέρουμε ότι αν και προέκυψε ότι δεν απαιτείται η απομάκρυνση του λοφίσκου από τοαεροδρόμιο της Σύρου, ο κ. Υπουργός δεσμεύτηκε ότι τις διαδικασίες θα αναλάβει ειδική υπηρεσίατου Υπουργείου προκειμένου να επισπευθούν και να έχουμε σύντομα το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Έκτοτε, το Επιμελητήριο Κυκλάδων βρίσκεται σε ανοικτή επικοινωνία με τον κ. Υπουργό. Αν και η δεύτερη επίσκεψή του στη Σύρο δεν κατέστη δυνατή λόγω φόρτου εργασίας, ωστόσο σύμφωνα μετηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του κ. Υπουργού και του Προέδρου του Επιμελητηρίου,αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός των επομένων ημερών. Επιπλέον, το Επιμελητήριο Κυκλάδων συναντήθηκε πρόσφατα στη Αθήνα δια του προέδρου του κ.Γιάννη Ρούσσου και του Διευθυντού κ. Αλέξη Τσιάντη, με τον κ. Ευτύχη Βασιλάκη, Αντιπρόεδρο τηςAegean Airlines, προκειμένου να συζητηθεί με ποιόν τρόπο μπορεί η γραμμή της Σύρου να κκαταστείβιώσιμη ώστε να δρομολογηθεί μεγαλύτερο αεροσκάφος σε μονιμότερη βάση όταν οι εργασίες τουαεροδρομίου ολοκληρωθούν.

Τέλος, σχετικά με τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε κλείσιμο αεροδρομίων στις Κυκλάδες,το Επιμελητήριο θεωρεί ότι σύσσωμοι οι φορείς του νομού δεν θα επιτρέψουν να εκδηλωθεί κάτιτέτοιο ούτε ως σκέψη από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αν υπάρξουν κινήσεις προς αυτή τηναδικαιολόγητη και καταστροφική κατεύθυνση, θεωρούμε αυτονόητο ότι η αντίδραση όλων των φορέωνθα είναι τέτοιου μεγέθους που θα εξαλείψει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο.