ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΡΑΣΙΑ

ΘΗΡΑΣΙΑ

Θέμα: Άδικος αποκλεισμός νήσου Θηρασίας από την Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας μέχρι 31-10-2014.

Σχετ.: Η 3327.1/64/13 προκήρυξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

Αξιότιμε Υπουργέ,

 

Στη σχετική προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας μέχρι     31-10-2014 δεν συμπεριλάβατε τη μέχρι σήμερα επιδοτούμενη ακτοπλοϊκή σύνδεσης Οίας – Θηρασίας, καταδικάζοντας με το χειρότερο τρόπο τους κατοίκους της Θηρασίας στην κοινωνική απομόνωση και στον οικονομικό μαρασμό.

Με την υπ΄ αριθμό 416/14.10.2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας η θηραϊκή κοινωνία απαιτεί ομόφωνα τη διόρθωση της προκήρυξης και τη συμπερίληψη του επιδοτούμενου δρομολογίου Οίας – Θηρασίας, αποκαθιστώντας μία τεράστια αδικία και προλαμβάνοντας ενδεχομένως όσα δεινά αυτή η προκήρυξη επιφυλάσσει για τους συμπολίτες μας.  

Παρακαλούμε όπως διενεργήσετε νέα Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας μέχρι 31-10-2014 περιλαμβάνοντας την ακτοπλοϊκή σύνδεση Οίας – Θηρασίας, λαμβάνοντας υπόψη σας ότι:

α) με το ανωτέρω δρομολόγιο Οίας – Θηρασίας γίνεται η μεταφορά ασθενών και επειγόντων περιστατικών καθώς και η μεταφορά μαθητών,

β) το τελευταίο μόνο εξάμηνο 20.500 πολίτες διακινήθηκαν, ενώ την τελευταία τριετία υπήρξε διπλασιασμός των μετακινούμενων ατόμων,

γ) με την κατάργηση της διασύνδεσης δεκάδες Θηρασιώτες εργαζόμενοι στη Σαντορίνη αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις δουλείες τους γιατί δεν έχουν τρόπο έγκαιρης μετάβασής τους προς αυτές,

δ) δεν είναι επιτρεπτό να αντιλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται οι πολίτες της Θηρασίας ως πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, καταστρατηγώντας τις βασικές αρχές του όρου ‘’νησιωτικότητα’’.

 

      Ο Δήμαρχος Θήρας

                                        

 

                                                                                                   Αναστάσιος Νικόλαος Ζώρζος