ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΣΙ

kafouros_esthpΕπιστολή προς την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, έστειλε ο Πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων και Πρόεδρος H Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου κ. Μάρκος Καφούρος, με θέμα την προώθηση των ελληνικών κρασιών στις διεθνείς αγορές. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά : «υποστηρίζουμε την άποψη ότι ο Φορέας Προώθησης Εξαγωγών θέλει υποστήριξη, περαιτέρω χρηματοδότηση, νέο ανθρώπινο δυναμικό με αναβάθμιση των οργανωτικών δομών του και ενίσχυση από ολόκληρη την κρατική μηχανή, ώστε  να στηρίξει με έργα και δράσεις την εξωστρέφεια, τις εξαγωγές και την ανταγωνιστικότητα της χώρας και κυρίως να σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης  στη μεγάλη δύναμη των Ελλήνων μικρομεσαίων παραγωγών που είναι ο κορμός της Εθνικής μας οικονομία».

“Προς: Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορείου της Βουλής

των   Ελλήνων

 

Κύριε Πρόεδρε

 

H Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου έχει εκπονήσει  τον εθνικό στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό για το Ελληνικό κρασί στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές, ο οποίος σε αυτή τη φάση βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης,  με σκοπό να εξάγεται το Ελληνικό κρασί στις αγορές του κόσμου.

Για εμάς ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου οφείλει να είναι η αιχμή του δόρατος που βοηθάει τις εταιρείες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των εξαγωγών τους.

Η  Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου εδώ και πολλά χρόνια  έχοντας εκπονήσει ένα στρατηγικό σχεδιασμό Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού κρασιού, συνεργάζεται στενά και αρμονικά με τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου προς αυτή την κατεύθυνση.

Tην τελευταία δεκαετία έχουμε προχωρήσει μαζί με τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου σε προγράμματα προώθησης, τα οποία είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία και συνέβαλαν ουσιαστικά στην ανοδική πορεία των εξαγωγών και της εικόνας  του Ελληνικού κρασιού στις διεθνείς αγορές. Την τελευταία τετραετία έχουμε μία πολύ στενή συνεργασία στα πλαίσια της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς οίνου σε ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο ενός ενιαίου κοινού προγράμματος προώθησης του ελληνικού κρασιού στις αγορές Τρίτων χωρών όπως ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα. Το έργο βασίστηκε στο στρατηγικό σχεδιασμό του κρασιού και προωθεί το Brand του ελληνικού κρασιού («New Wines of Greece»).

Για την νέα προγραμματική περίοδο έχει εγκριθεί το πρόγραμμα για την περίοδο 2014, του οποίου η εφαρμογή τυπικά έχει ξεκινήσει ήδη και ολοκληρώνεται την  31-7-2014,  ενώ στις 15-10-2014 ολοκληρώνεται  η αποπληρωμή και η  εκκαθάρισή του.

Θεωρούμε  ότι η διαδικασία που έχει επιλεγεί με το σχέδιο νόμου, για την άμεση λύση και εκκαθάριση  του  «Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) Α.Ε.» και την ταυτόχρονη   ένταξη των αρμοδιοτήτων του στην υπό τροποποίηση «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» θα δυσχεράνει και ενδεχομένως θα ακυρώσει την υλοποίηση του τρέχοντος προγράμματος.

Υπόψη σας ότι το ανωτέρω πρόγραμμα Προβολής και Προώθησης του Ελληνικού κρασιού σε Τρίτες Χώρες είναι το μοναδικό για τον κλάδο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι ύψους συνολικού 8.000.000 Ευρώ για το έτος 2014 , εκ των οποίων το 50% καλύπτεται από την Ε.Ε.

Πάντως, από την δική μας πλευρά, των εξαγωγέων οινοπαραγωγών από όλη την Ελλάδα,( ιδιωτικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων)  υποστηρίζουμε την άποψη ότι ο Φορέας Προώθησης Εξαγωγών θέλει υποστήριξη, περαιτέρω χρηματοδότηση, νέο ανθρώπινο δυναμικό με αναβάθμιση των οργανωτικών δομών του και ενίσχυση από ολόκληρη την κρατική μηχανή, ώστε  να στηρίξει με έργα και δράσεις την εξωστρέφεια, τις εξαγωγές και την ανταγωνιστικότητα της χώρας και κυρίως να σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης  στη μεγάλη δύναμη των Ελλήνων μικρομεσαίων παραγωγών που είναι ο κορμός της Εθνικής μας οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει ο νέος Φορέας να παραμείνει αυτόνομος χωρίς την εμπλοκή των επενδύσεων.  Το μοντέλο αυτό υπάρχει ήδη στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Διαφορετικά θα οδηγηθούμε σε ένα ετερόκλητο σχήμα δύο πυλώνων χωρίς ουσιαστική σύνδεση μεταξύ τους, οπότε δεν πετυχαίνονται ούτε οικονομίες κλίμακος, ούτε συνέργειες. Οι εξαγωγές είναι ένα στέρεο κεφάλαιο και πρέπει να στηριχθούν από όλους μας σε ένα δυνατό και αυτόνομο φορέα εξαγωγών.

Εκτιμούμε ότι σε κάθε περίπτωση, είναι επιβεβλημένο η λύση και εκκαθάριση του ΟΠΕ να μην πραγματοποιηθεί  πριν την 31-12-2014, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης των προγραμμάτων και της ομαλής μετάβασης στο νέο φορέα ,χωρίς συνέπειες για τους παραγωγικούς φορείς”.