ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΑΙΤΙΑΣΕΙΣ

 

Σχέδιο του κόμβου Πύργου

Σχέδιο του κόμβου Πύργου

Το μελετητικό γραφείο «STREET – Σταύρος Κωνσταντινίδης & Συνεργάτες – Συγκοινωνιολόγοι, Περιβαλλοντολόγοι, Σύμβουλοι Μηχανικοί» ανέλαβε από το Δήμο Θήρας τη μελέτη τριών ισόπεδων κόμβων στη Σαντορίνη. Συγκεκριμένα, τους κόμβους εισόδου στους οικισμούς Πύργος, Εμπορείο, Καμάρι. Όλες οι μελέτες έγιναν με βάσει του κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και σύμφωνα με τις ισχύουσες ελληνικές προδιαγραφές για τα έργα οδοποιίας. Στόχοι ήταν, αφενός, η σχεδίαση των κόμβων ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη λειτουργικότητά τους εντός του διαθέσιμου χώρου και, αφετέρου, η αναβάθμιση της ασφάλειας κίνησης σε αυτούς ώστε να υπάρξει σημαντική συμβολή στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων που αποτελούν μεγάλο πρόβλημα του νησιού. Οι τρεις αυτές μελέτες περιλαμβάνονται στο σύνολο των 300 πετυχημένων έργων που έχουν εφαρμοστεί με βάση μελέτες του γραφείου μας τα τελευταία 20 χρόνια, σε αστικά κέντρα, νησιά και τουριστικές περιοχές.

Κόμβος Εμπορείο

Κόμβος Εμπορείου

   Μετά από ένα χρόνο και αφού ο Δήμος ολοκλήρωσε γρήγορα τις απαραίτητες διαδικασίες, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που διαπιστώνουμε την πρόοδο των εργασιών υλοποίησης των μελετών και διαμόρφωσης των κόμβων. Όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα κατά την κατασκευή οδικών έργων, δημιουργείται μια προσωρινή αναστάτωση της κανονικής κυκλοφορίας. Η μικρή και προσωρινή, όμως, αυτή αναστάτωση αντισταθμίζεται πλήρως και αναιρείται από τα οφέλη που προκύπτουν με την ολοκλήρωση των εργασιών και τη λειτουργία των νέων υποδομών. Έτσι και στην περίπτωση των τριών κόμβων της Σαντορίνης, η αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας των τριών κόμβων θα ξεπεράσει την όποια αναστάτωση λόγω των σχετικών εργασιών.