ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

 

 

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζημάρκος.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζημάρκος.

“Την άμεση έκδοση απόφασης από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος σχετικά με τους κεντρικούς άξονες του νέου νομοθετικού πλαισίου που θα αφορά την διαχείριση του επόμενου χρηματοδοτικού πλαισίου (ΕΣΠΑ 2014-2020), πρότεινε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, θέση που έγινε ομόφωνα δεκτή από το σύνολο των μελών της ΕΝΠΕ. Συγκεκριμένα, την αντίθεση τους στα σχέδια κυβερνητικών παραγόντων γιααποδυνάμωση των Περιφερειών αναφορικά με την διαχείριση των ευρωπαϊκώνπόρων εξέφρασαν τα μέλη της ΕΝΠΕ και παρά το γεγονός ότι δεν δόθηκε επίσημα στην ΕΝΠΕ το σχέδιο νόμου, αλλά οι πληροφορίες προέρχονται από  “ασφαλείς” διαρροές.

Στην ίδια, πρώτη, συνεδρίαση της ΕΝΠΕ, η ημερήσια διάταξη αφορούσε θέματαοργανωτικής ετοιμότητας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, αλλά αυτό πουκυριάρχησε ήταν το πολιτικό περιβάλλον σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς πόρους καιτο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου δήλωσε: ‘ Η χώρα οφείλει να κάνει βήματα που θα της προσθέτουν ωριμότητα, θεσμική θωράκιση και δημοκρατικό περιεχόμενο. Οι σκέψεις για αποδυνάμωση τουπεριφερειακού θεσμού με ταυτόχρονη ενίσχυση του ρόλου των κρατικών μηχανισμών στην διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων μόνο ως οπισθοδρόμησημπορούν να χαρακτηριστούν. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε τίποτα διαφορετικό ή αντίθετο από την αποκέντρωση και την ενδυνάμωση τωνπεριφερειακών θεσμών τόσο του δεύτερου αλλά και του πρώτου βαθμού. Ηκυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι η συγκέντρωση έβλαψε την χώρα σε όλα ταεπίπεδα. Σήμερα, μόνο η εφαρμογή μοντέλου περιφερειακής μεταφοράςευθυνών και πόρων μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερο αύριο”.